logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Dane ogólne

„Wykonanie "Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków - granica województwa podlaksiego”, odcinek Ia - Wyszków - węzeł „Poręba” (z węzłem) od km 516+482,66 do km 529+470,00 o długości ok. 12,99 km”

 Numer Kontraktu:  19/D/2014/2015/2016
 Wartość Kontraktu:  334 787 721,74 PLN (brutto)
 Przewidywane lata realizacji Kontraktu:  2016 - 2018
 Data rozpoczęcia Kontraktu:  28.01.2016
 Data zakończenia Kontraktu:  03.06.2019

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko

Numer Projektu: POIS.O3.01.00-00-0016/16-01
Data podpisania Aneksu do umowy o dofinansowanie: 23.09.2019
Wartość całkowita projektu: 1 219 654 475,48 PLN
Wysokość dofinansowania z Uni Europejskiej: 779 557 498,30 PLN
Wartość całkowita kontraktu: 358 222 862,26 PLN

 

Daty wymienione na stronie projektu wynikają z zawartych umów. Szczegółowych informacji udziela Zmawiający.

 

Podmiot odpowiedzialny za realizację

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 

reprezentowany przez:

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2; 15-703 Białystok 
tel.: + 48 85 664 58 37 
e-mail: sekretariat.bialystok@gddkia.gov.pl

Konsultant

TPF Sp. z o.o. 
ul. Annopol 22; 03-236 Warszawa 
tel.: + 48 22 57 58 110 
fax: + 48 22 57 58 111

Biuro Konsultanta

TPF Sp. z o.o. 
ul. Białostocka 29 
Wyszków - Natalin
07-200 Wyszków

Wykonawca Robót

Skanska S.A.,
ul. Białostocka 29 
Wyszków - Natalin
07-200 Wyszków

 

Strony internetowe odcinków wchodzących w skład Projektu: