logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Podwykonawcy

 

SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW:

Link: https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Link: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy

 

Lista Podwykonawców Robót Budowlanych na Kontrakcie pn.: „Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek Ia – Wyszków – węzeł „Poręba” (z węzłem) od km 516+482,66 do km 529+470,00 długości ok. 12,99 km”

Lp. Nazwa firmy Przedmiot podzlecenia Data zatwierdzenia
1. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe " GEOTRAS " Sp. z o.o ul. Świderska 109J lok.52, 03-128 Warszawa Usługa geodezyjna 06.04.2016
2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Anna" Anna Kaczyńska, Ireneusz Kaczyński Spółka Jawna ul. Sitarska 18, 18-301 Zambrów przebudowa linii energetycznych 15.06.2016
oświetlenie drogowe i budowa systemu preselekcji wagowej 05.04.2016
3. Stanisław Gers PHU ELEKTRO-TEL ul. Janusza Korczaka 41, 07-409 Ostrołeka przebudowa kanalizacji kablowej ,linii telekomunikacyjnych 05.04.2016
4. Tomasz Mianowski Zakład Usług Budowlanych "INWOKAN" ul. Różana 5, 07-200 Wyszków przebudowa i budowa sieci wodociągowej 18.04.2016
5. Mirosław Długołęcki TRANS-TECH ul.Ogony 7 , 06-231 Młynarze usunięcie drzew, krzewów 26.02.2016
6. Mirosław Jechna ul. Nadbużna 83 07-221 Brańszczyk wyburzenie obiektów budowlanych 08.04.2016
7. MELBUD S.C. Melioracja i budownictwo wodne Tadeusz Stalewski, Bogdan Stalewski ul. Kościelna 105A, 05-124 Skaryszew przebudowa rowów i cieków 03.05.2016
8. BK-COMPLEX Łukasz Brzozowski Gołębie 21, 18-112 Poświętne roboty budowlane na obiektach inżynieryjnych 15.06.2016
9. PTU „ELMAL” Jan Pawełek Spółka Jawna ul. Kartuska 340, 80-125 Gdańsk przebudowa sieci gazowej wyokiego ciśnienia 09.04.2016
10. Lloyd Acoustic Polska Sp. z o.o. ul.Łysaków Drugi 47, 28-300 Jędrzejów wykonanie próbnego obciążenia pali 27.07.2016
11. P.H.U. "Basma" Beata Piwońska Ćmińsk ul. Światełek 45, 26-085 Miedziana Góra zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 24.05.2016
12. PPI Chrobok S.A. ul.Kowola 1A, 43-220 Bojszowy Nowe wykonania kolumny DSM, Jet-Grouting, Mikropali, wibroflotacji 01.06.2016
13. Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Produkcyjne INKOM Sp. z o.o. ul. Pabianicka 67-400 Bełchatów roboty palowe, wiercenie, iniekcja oraz próbne obciążanie pali 04.07.2016
14. "KANWOD" Wiesław Tarczyński Golina ul. Węglew 218 62-590 Golina montaż infrastruktury kanalizacyjnej i sanitarnej 14.06.2016
15. Usługi Budowlano – Stolarskie Stan Przemysław Oskar 1 ul. Józefa Poniatowskiego 15 C, 43-602 Jaworzno wykonanie przepustów rurowych i skrzynkowych 28.06.2016
16. Konsorcjum Podwykonawcze Lider: Pro-Net Media S.A., ul. Narwicka 21, 80-557 Gdańsk oraz Partner Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Anna" , Anna Kaczyńska, Ireneusz Kaczyński, ul. Sitarska 18 , 18-301 Zambrów wykonanie prac branż elektrycznej 01.09.2016
17. B2 Sp. z o.o. , ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa montaż i dostawa łożysk 25.10.2016
18. BBR POLSKA Sp. z o.o., ul. Annopol 14, 03-236 Warszawa wykonanie sprężenia i dylatacji modułowych 16.11.2016
19. WUK-BUD Wacław Kuzio ul. Czaszyn 308, 38-516 Tarnawa Dolna prace zbrojarsko-betoniarskie 07.02.2017
20. Hydromost Inwest ul. Fabryczna 14, 26-670 Pionki wykonanie izolacji 10.11.2016
21. PPHU Wiesław Ogrodowczyk ul.Świercze Siółki 26, 06-150 Świercze wykonanie murów oporowych na obiektach mostowych 04.01.2017
22. Radbur Sp. z o.o., ul. Spółdzielców 1, 83-314 Somonino wykonanie balustrad 20.03.2017
23. SANI-CENTRAL Sławomir Lewandowski ul. Szwedzka 14A, 25-135 Kielce wykonanie kolektorów odwadniających 08.05.2017
24. Usługi Leśne i Ogrodnicze Leszek Uczciwek ul. Joachimów-Mogiły nr 40, 99-417 Bolimów wykonanie umocnień, nasadzeń 28.04.2017
25. WONAT Sp. z o.o. ul. Jurajska 10, 32-566 Alwernia wykonanie pali fundamentowych oraz głowic wraz z montażem kotew i słupów 24.06.2017
26. SLIPFORM Sp. z o.o. ul. Gójecka 194/434, 02-296 Warszawa kompleksowe wykonanie ścieków trójkątnych 20.07.2017
27. VIA POLONIA S.A. ul. Bystra 7, 61-366 Poznań kompleksowe wykonanie ekranów akustycznych 28.07.2017
28. KANMAX Grzegorz Rogala ul.Okrężna 65, 05-320 Mrozy wykonanie robót brukarskich 01.08.2017
29. DWD System Sp. z o.o. ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77a, 60-529 Poznań wykonanie kolektorów odwadniających 20.07.2017
30. REKTO - Halina Dostał Wygnanów 47A, 28-366 Małogoszcz wykonanie bitumicznych przekryć dylatacyjnych BJC dla obiektów WS-01 i WD-01A 04.09.2017
31. DUORS Sp.z.o.o. ul. Podwale Grodzkie 5, 80-895 Gdańsk budowa systemu preselekcji wagowej pojazdów 25.11.2017
32. Freeway Service Ciepliński Spółka Komantydowa, ul. Droga Mazowiecka 1A, 36-300 Grudziądz wykonanie oznakowania poziomego 20.04.2018
33. Paweł Szymoszczyk Usługi Transportowe ul. Tadeusza Kościuszki 30, 05-270 Marki wykonanie humusowania, ułożenie geomembrany i siatek w rowach 24.04.2018
34. Infradukt Sp.z.o.o ul. Lwowska 38, 40-389 Katowice wykonanie robót brukarskich 21.05.2018
35. ERPLAST Sp.z.o.o ul Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz wykonanie oznakowania pionowego 12.06.2018
36. AKG Architektura Krajobrazu Sp.z.o.o ul. Narodowa 116, Brzezie, 32-080 Zabierzów zagospodarowanie terenu zielenią 09.07.2018
37. WIMED Sp.z.o.o ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów dostawa i montaż poduszki zderzeniowej 24.08.2018
38. REKON Monika Barańska, ul. Dąbrownicka 14, 46-050 Walidrogi wykonanie fundamentów oraz dostawa i montaż konstrukcji bramowych 26.09.2018
39. Lemon Group Sp.z.o.o., ul. Asfaltowa 4, 05-500 Żabiniec wykonanie prac w zakresie oznakowania poziomego 03.10.2018
40. ATI Construction Sp.z.o.o., ul. Gościnna 11, 05-028 Blizne Łaszczyńskiego wykonanie ogrodzeń dróg 10.10.2018
41. Proven Group Sp.z.o.o., Wiśniówek Wertyce 12, 18-315 Kołaki Kościelne  dostawa oraz montaż osłon przeciwolśnieniowych 26.10.2018
42. STALPRODUKT S.A., ul. Wygodna 69 32-700 Bochnia dostawa i montaż systemów barier ochronnych w zakresie drogowym i mostowym 12.10.2018
43. ELIKOPOL BK Sp.z.o.o. UL. AL. Armii Krajowej 178, 43-316 Bielsko Biała dostawca oraz montaż wygrodzeń herpetologicznych 25.02.2019
44. BUDOWNICTWO DROGOWE BRUKARSTWO S.C. H. ROSIK, M. ROSIK, Nowe Grabie 15, 05-200 Wołomin ułożenie mieszanek mineralno-asfaltowych oraz wykonanie odwójnego powierzchniowego utrwalenia 25.04.2019
45. Przedsiębiorstwo Drogowe BRUKER s.c. Julian Malarecki, Bartłomiej Malarecki ul. Idzikowskiego 49, 05-070 Sulejówek ułożenie mieszanek mineralno-asfaltowych 29.04.2019
46. EUROKAN Justyna Lebek ul. Św. Jakuba 8 44-156 Sośnicowice naprawa studni na drogach dojazdowych 08.05.2019
47. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne POLTIM M.KOMODA, T.PAŹDZIORA S.C. Jasionka 9B, Jędrzejów uszorstnienia metodą hydrodynamiczną nawierzchni betonowej na drodze S8 29.05.2019

 

Lista Dostawców Robót Budowlanych na Kontrakcie pn.: „Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek Ia – Wyszków – węzeł „Poręba” (z węzłem) od km 516+482,66 do km 529+470,00 długości ok. 12,99 km”

Lp. Nazwa firmy Przedmiot podzlecenia
1. Przedsiębiorstwo P-H PIASKPOL-SŁOPSK S.C ul. Wincentego Witosa 112, Zabrodzie , 07-230 Słopsk, dostawa piasku na nasypy
2. CEMEX POLSKA SP.Z.O.O ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa dostawa cementu, żwiru i piasku
3. Strzeblowski Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. ul. Torowa 1 , 55-050 Sobótka dostwa kruszywa granitowego
4. Sienkiewicz MAT-BUD Sp.z o.o. ul.Zwoleńska 64 A , 04-761 Warszawa dostawa przepustów skrzynkowych
5. Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych "FABET" S.A. ul.Ściegiennego 270, 25-116 Kielce dostawa belek prefabrykowanych
6. HERSCO METALAS POLSKA Sp.z.o.o. ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie dostawa kruszywa
7. BOWIM S.A. ul. Niwecka 1E, 41-200 Sosnowiec dostawa stali zbrojeniowej
8. Przedsiębiorstwo produkcji Betonów "SIBET" S.A. ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce dostawa belek prefabrykowanych
9. P.B.H "Z.Niziński" ul. Serocka 11 A 07-200 Wyszków dostawa kruszywa naturalnego
10. PP ENERGOSTAHL Cezary Wodara, ul. Dziewulskiego 21, 87-100 Toruń dostawa rur osłonowych
11. Sika Poland Sp.z.o.o. ul. Karczunkowska 89, 02-871 Warszawa dostawa domieszek i chemii do betoniu
12. Przedsiębiorostwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz ul. Al.Piłsudskiego 40 18-400 Łomża dostawa studni, wpustów i elementów betonowych
13. PHU FIEDOR-BIS, ul. Kościuszki, 63 41-503 Chorzów dostawa barier betonowych
14. Pietrucha Sp. z o.o. International Sp. k., ul. Przemysłowa 10, 98-325 Błaszki dostawa grodzic winylowych
15. Porr Polska Infrastructura S.A ul.Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa dostawa betonu konstrukcyjnego
16. Amiantit Poland Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 20A, 80-299 Gdańsk dostawa rur i kształtki GPR-kanalizacja deszczowa
17. ELIKOPOL BK Sp. z o.o. Ul. Al. Armii Krajowej 178, 43-316 Bielsko Biała dostawa geowłókniny, geokraty, geosiatki
18. Ecol-Unicon Sp. z o.o., ul.Równa 2, 80-067 Gdańsk dostawa separatorów, osadników oraz pompowni wód deszczowych
19. Merazet S.A., ul. Krauthofera 36, 60-203 Poznań dostawa sprzętu laboratoryjnego
20. Toropol Sp. z o.o., ul.Czarna Droga 29, 03-620 Warszawa dostawa sprzętu laboratoryjnego
21. Onninen Sp. z o.o., ul. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa dostawa odwodnienia liniowego
22. Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 28, 18-305 Szumowo dostawa piasku, żwiru
23. Cementownia Warta S.A. ul.Przemysłowa 17, Trębaczew , 98-355 Działoszyn dostawa cementu
24. PPZM Segromet Sp. z o.o., ul. Węgrowska 2, 08-300 Sokołów Podlaski dostawa kruszywa
25. OTTO Brentzel - Stahlverarbeitung e. K. HauptstraBe 61, D-67693 Fischbach, District Court Kaiserslautern HRA 1671 dostawa dybli i kotw
26. Nordkalk Sp.z o.o., ul.Pl. Na Groblach 21, 31-101 Kraków dostawa kruszywa łamanego
27. JARHAND Sp. z o.o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań dostawa zastawek naściennych, klap burzowych i regulatorów przepływów
28. PW Kopalnia Ogorzelec Sp.z o.o., Ul. Ogorzelec 116, 58-400 Kamienna Góra dostawa kruszywa do stacji PKP Wyszków
29. Trzuskawica S.A., ul.Sitkówka 24, 26-052 Nowiny dostawa mieszanki 0/31,50 kruszywa łamanego
30. Optem Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 156/4, 80-258 Gdańsk dostawa muru oporowego
31. WGD Werner Grabe Development, Heidkampe 23, 48249 Dulmen dostawa elastomerowych wkładek uszczelniających
32. PPHU Techno-Zwir, S. Sobolewski & C. Woźniak SP.J., Ul.1000 lecia 9-38, 06-100 Pułtusk dostawa kruszywa
33. FORBUILD S.A., ul. Górna 2A, 26-200 Końskie dostawa kotew talerzowych
34. HTI BP Sp. z o.o. Pólnoc Sp. K. , ul. Przywidzka 4, 85-174 Gdańsk dostawa geokraty
35. Izohan Sp. z o.o., ul. Łużycka 2, 81-96 Gdynia dostawa papy zgrzewalnej , gruntu bitumicznego i żywicznego
36. Przedsiębiorstwo Górniczo Produkcyjne BAZALT S.A., ul. Wilków 34, 59-500 Złotoryja dostawa rur żelbetowych
37. IMPEKSTIR OPERATIONS Sp. z o.o., Sp. k., ul. Koźlątków 20, 62-850 Lisków dostawa krawężników kamiennych mostowych
38. T.U.H. Grzesiak, Szczepan Grzesiak, Ul. Kasztanowa 5, 05-220 Zielonka dostawa płyt betonowych
39. ATM Sp. z o.o., ul. Dr Olgi Lilien 7, 39-400 Tarnobrzeg dostawa elementów gwoździ gruntwych
40. Flora-bis Sp. z o.o., ul. Rolnicza 3, 42-160 Krzepice dostawa słupów stalowych
41. Arcelor Mittal Poland S.A., ul. Piłsudskiego 92, 41-303 Dąbrowa Górnicza dostawa grodzic
42. LIBET S.A. ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław dostawa korytek ściekowych
43. Centrum Stali, ul. Powstańców 21, Drogoszewo, 07-200 Wyszków dostawa koszy stalowych do dybli i kotew
44. STALPRODUKT S.A., Wygoda 69, 32-700 Bochnia dostawa i montaż barier stalowych
45. Spółdzielnia Inwestycji i Budownictwa w Łowiczu
ul. Kaliska 103, 99-400 Łowicz
dostawa płyt ażurowych
46. SORTPOL Sp. z o.o. ul. Stanisława Treli 1, 09-500 Gostynin dostawa kruszywa
47. POLGABION Krzysztof Wierzbicki ul. Legionów 29 lok 1, 55-080 Kąty Wrocławskie dostawa koszy gabionowych
48. STEAG Energo Mineral Sp.z o.o. ul. Piastowska 3, 45-081 Opole dostawa popiołu lotnego do betonu
49. SDI Strefa Dystrybucji Inżynieryjnej Sp. z o.o. ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 7/29A, 35-210 Rzeszów dostawa włazów i wpustów
50. Konsorcjum Stali S.A. ul. Paderewskiego 120, 42-400 Zawiercie dostawa koszy zbrojeniowych, osłon przeciwolśnieniowych i barieroporęczy
51. ZARPOL Sp. z o.o.  Głębocz Wielki 4, 18-305 Szumowo dostawa kruszywa
52. WODPOL-BUD Sp.z.o.o ul. Weteranów 116, 05-250 Radzymin dostawa belek
53. Ślusarstwo Zbigniew Suchocki ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka  wykonanie koszy do wpustów ściekowych
54. "PRESTO-BIS" Maciej Kulikowscy ul. Ukośna 4, 16-010 Wasilków dostawa elementów stalowych ocynkowanych
55. Aksound Sp.z.o.o. Sp.k. ul. Piekarska 27, 91-314 Łódź wykonanie i dostawa paneli do ekranów akustycznych
56. HUFGARD POLSKA SP. z.o.o ul. Rząsawska 40, 42-209 Częstochowa dostawa jednoskładnikowego preparatu hydrofobizującego
57. METMESH Waldemar Księżyk ul. Głogowska 11A, 47-208 Większyce  dostawa elementów stalowych ocynkowanych
58. Przedsiębiorstwo Sprzętowo Transportowo Handlowe TRANS-SYP Dariusz Omilianowicz, ul. Składowa 10, 24-100 Puławy dostawca kamienia hydrotechnicznego
59. Safe- Traffic Sp.z.o.o. ul. Podwale Grodzkie 5, 80-895 Gdańsk dostawca stacji preselekcji wagowej
60. Usługi Transporotowo-Budowlane Robert Brzostkowski ul. Plac Sikorskiego 1/17, 18-300 Zambrów usługi budowlane
61. POLGABION Krzysztof Wierzbicki, ul. Legionów 29 lok 1, 55-080 Kąty Wrocławskie dostawca koszy gabionowych, zszywek Galfana, drutu do wiążania
62.  METMESH Sp.z.o.o. ul. Głogowska 11A 47-208 Większyce dostawca siatki
63. UNIBEP S.A. ul. 3-go Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski dostawca masy
64. Colas Polska ul. Nowa 49 62-070 Palędzie dostawca mieszanek mineralno-asfaltowych

 

Lista Usługodawców Robót Budowlanych na Kontrakcie pn.: „Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek Ia – Wyszków – węzeł „Poręba” (z węzłem) od km 516+482,66 do km 529+470,00 długości ok. 12,99 km”

 

1. P.B.H "Z.Niziński", ul. Serocka 11A, 07-200 Wyszków najem nieruchomości
2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "WODBUD"S.A. ul. 3 Maja 53, 07-200 Wyszków najem lokalu
3. V2B Poland Maciej Krajewski, ul. Gen. Józefa Sowińskiego 21, 40-018 Katowice inwentaryzacja budynków i dróg
4. Socjalna Spółdzielnia PRZYSTANEK, Czerwony Bór 30, 18-400 Łomża przeniesienie krzyży, kierowanie ruchem, czyszczenie nawierzchni jezdni
5. FPP Enviro Sp.z.o.o., ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa nadzór przyrodniczy
6. Pracowania Archeologiczno-Konserwatorska SZPILA Jakub Affelski, Grabówiec 93b, 06-100 Pułtusk nadzór archeologiczny
7. SAPER PATROL, ul Gorzowska 53E, 74-320 Barlinek nadzór saperski
8. RM LOGISTYK S.C. ZALEWSKI ROMAN, ZALEWSKI MARCIN, Cempkowo 38, 09-100 Płońsk transport kruszywa
9. PKP CARGO Sp.z.o.o. ul. Leszno 12, 01-192 Warszawa transport kruszywa
10. IW-MAR IWONA URBAŃSKA, Marianów Kołacki 10, 95-060 Brzeziny transport kruszywa
11. POL-ASEKUR Sp.z.o.o. ul. Pułtuska 137 m.7, 07-200 Wyszków ochrona Placu Budowy
12. Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Danuta Hofman ul. Arkuszowa 65/43 01-934 Warszawa demontaż, transport i utylizacja wyrobów azbestowych 
13. ULMA Construccion Polska S.A., Koszajec 50, 05-840 Brwinów dostawa deskowań dla obiektów 
14. Bo-Mi Michał Bogacz Jamno 6, 99-400 Łowicz transport kołowy 
15. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "BUDINŻ" Sp.z.o.o. ul. Korsaka 8 63-400 Ostrów Wlkp wykonanie ścianek szczelnych 
16. Przedsiębiorstwo Drogowe AKS-BUD Kamil Sarosiek ul. Legionowa 28/305, 15-281 Białystok transport kruszywa 
17. Saferoad Grawill Sp.z.o.o. ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek kompleksowe wykonanie tymczasowej organizacji ruchu 
18. USŁUGI TRANSPORTOWE GRZEGORZ OLSZEWSKI ul. Poprzeczna 20 05-200 Lipiny Nowe świadczenie usługi transportowej 
19. Usługi Budowlane Włodarczyk Stanisław Grabówiec 87b 06-100 Pułtusk transport kruszywa i najm koparki i ładowarki 
20. USŁUGI TRANSPORTOWE Olszewski Robert ul. Piaskowa 9A 05-200 Lipinki świadczenie usługi transportowej 
21. TRANS-SPED Sławomir Przydacz Zofia 3 98-320 Osjaków świadczenie usługi pracy sprzętu 
22. EUROTRANS POZNAŃ Sp.z.o.o. Pokrzywno 22, 61-315 Poznań świadczenie usługi pracy sprzętu 
23. Orłowski Adam BIOENERGO, ul. Warszawska 94 Lucynów, 07-200 Wyszków wynajem maszyn budowlanych 
24. USŁUGI TRANSPORTOWE WALDEMAR TOŚKA ul. Kościuszki 130, 06-100 Pułtusk wynajem maszyn budowlanych 
25. UNI-USŁUGI, TOMASZ RASZYŃSKI, ul. Główna 5A, 05-140 Serock wynajem maszyn budowlanych 
26. Transport Ciężarowy Nurkowski Jan Zębowo 105, 87-126 Obrowo wynajem maszyn budowlanych 
27. Euroskop Sp.z.o.o ul. Potrzebna 48, 02-448 Warszawa świadczenie usług transportowych 
28. Usługi Ogólnobudowlane "Stal-Mont" S.C. Łukasz Pietrzela, Piotr Pałka ul. Mickiewicza 2C/30, 82-440 Dzierzgoń usługi montażu wkładek zbrojeniowych 
29. PHU Zawistowski, Dariusz Zawistowski, ul. Zawisty Podleśne 16, 07-320 Małkinia Górna najem sprzętu 
30. KABUD Katarzzyna Franczyk-Dudek, ul. Kamienna 464, 34-608 Kamienna  świadczenie robocizny - prace ciesielskie oraz inne roboty mostowe 
31. DAMPOL Damaszk Kamil, ul. Bukowa 9, 86-134 Dolna Grupa praca koparki na kopalni Trzcianka 
32. Technocar Robert Grzybowski, ul. Szlachecka 17, Wolica, 05-830 Nadarzyn  usługa transportu kołowego 
33. P.H.U. Marpol Mariusz Urbański, ul. Marianów Kołacki 10A, 95-060 Brzeziny  wynajem ładowarek kołowych 
34. Usługi Budowlane "ZYBBUD" Zbigniew Jakubowski ul. Gnieździska 176, 26-070 Łopuszno  usługa montażu gotowych wkładek zbrojeniowych 
35. MP MOSTY SP.Z.O.O. ul. Dektera 18, 30-703 Kraków  akceptacja projektów technologicznych 
36. PUH KRYM Piotr Krym, ul. Bednarska 3, 07-104 Stoczek  usługa dźwigowa przy obiektach mostowych 
37. Servipol Paweł Pływaczewski, ul. Warszawska 197b, 05-028 Stare Babice  najem sprzętu z operatorem 
38. Usługi Dźwigowe Andrzej Krym, ul. Ksiązkowa 45, 03-134 Warszawa  najem sprzętu z operatorem, wynajem żurawia 
39. PPHU Len-Bud Krystian Lenarczyk, ul. Stodolniana 9, 95-080 Tuszyn  najem sprzętu z operatorem 
40. Transport Towarowy AMAZ Mechanika Pojazdowa Andrzej Paź ul. St. Konarskiego 3, 05-230 Kobyłka  najem sprzętu z operatorem 
41. Firma Usługowo-Handowa Ed-Bud Paweł Wiśniewski, ul. Bądkowo 41, 06-440 Bądkowo  świadczenie usług budowlanych 
42. Marcin Skibniewski, ul. Rypińska 71, 82-550 Prabuty montaż gotowych wkładek zbrojeniowych 
43. Kranstan Usługi Dźwigowe, ul. Stare Suski 20, 07-210 Długosiodło najem sprzętu z operatorem 
44. STACH-BUD Hubert Kotkiewicz, ul. Nieszawska 4 lok. 120, 87-600 Lipno świadczenie usług robocizny: prace ciesielskie oraz inne roboty mostowe 
45. Bureau Veritas Quality International ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa obsługa laboratorium 
46. Zakład Usług Produkcyjno-Handlowych Krystyna Ignaczewska ul. Sienkiewicz 56, 09-110 Sochocin świadczenie usług budowlanych 
47. Budownictwo Drogowe, Brukarstwo, Urządzanie i Utrzymanie Zieleńców H.Rosik, M.Rosik, I.Łuczyk, M.Rosik S.C., Nowe Grabice 15, 05-200 Wołomin świadczenie usług w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni związanych z TOR 
48. AUTO-TRANS Piotr Chmielak, ul. Kardynała Wyszyńskiego 7, 08-404 Górzno przewóz granitu płukanego 
49. BBERGERAT MONNOYEUR Sp.z.o.o, ul. Kolejowa 75, 05-092 Łomianki wynajem ładowarek 
50. Usługi Sprzętowo Transportowe Władysław Orłowski, ul. Jana Kochanowskiego 17, 07-200 Wyszków wynajem koparki 
51. Aspekt Laboratorium Sp.z.o.o., ul. Chopina 96, 43-600 Jaworzno  wykonanie projektów próbnych odciążeń oraz przeprowadzenie próby 
52. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FALCOSS Piotr Ossowski, Stara Jania 37, 83-230 Smętowo Graniczne  świadczenie usług z zakresu prac mostowych 
53. "ROB-TRANS" Zakład Transportowo-Handlowy, Robert Kur, ul. Koliski 15, 05-250 Radzymin   świadczenie usług transsportowych
54. Roboty drogowe "EMARF", Piotr Konowalik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 21 lok.2, 09-390 Warszawa  świadczenie usług budowlanych (prace ciesielskie, zbrojarskie, prace z użyciem dźwigu) 
55. Usługi Dźwigowo Transportowe Sławomir Nowak, Deskurów 6, 07-200 Wyszków  najem sprzętu 
56. WEG BET Danuta Kurpiewska, ul. Czarnowo 25, 05-180 Pomiechówek  usługa sprzętowa 
57. Fibet Trade Sp.z.o.o. Sp. k., Olszowiec 58A, 97-217 Lubochnia  świadczenie usług budowlanych 
58. F.H.U.MC-TRANS Cezary Maciejewski, ul. Marka Hłaski 5, 06-400 Ciechanów  świadczenie usług transportowych 
59. Piletest Sp.z.o.o., ul. Warszawska 153 lok. 123, 43-300 Bielsko Biała  opracowanie Projektu wykonania badań 
60. Usług ogólnobudowlane "ADBUD" Adrian Stępak, ul. Rybacka 115, 82-110 Kąty Rybackie  świadczenie usług z zakresu pracy przy układaniu nawierzchni betonowej 
61. Usługi Remontowo-Budowlane, Zbigniew Wrombel, Zabiny 94, 13-220 Rybno  świadczenie usług z zakresu prac zbrojarsko-ciesielskich 
62. UCHMAN GROUP Sp.z.o.o., ul. Maciejkowa 14, 80-177 Gdańsk  świadczenie usług robocizny przy pracach zbrojarskich przepustów fi 100,800 
63. Dbudownictwo Dawid Dąbkowski, ul. Różańska 19, 07-300 Ostrów Mazowiecka  świadczenie usługi z zakresu pracy przy układaniu nawierzchni betonowej 
64. TD Williamson Polska Sp.z.o.o., ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa usługa montażu przełącza gazociągu 
65. Telwent Sp.z.o.o., ul. Staniszewo 114, 83-328 Sianowo  usługa wykonania przewiertu sterowanego 
66. Atagor Sp.z.o.o., ul. Władysława Żeleńskiego 70/6, 31-353 Kraków  usługa wypełnienia przestrzeni między rurą ochronną DN400 a rurą przewodową DN250 masą Incover Casing Filler 
67. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EURO-TRANS Sp.z.o.o. ul. Taśmowa 3, 02-677 Warszawa  transport kruszywa z Huty Warszawa 
68. DAM TRANS Damian Przanowski ul. Olunin 26, 95-520 Iłów  praca sprzętu 
69. Firma Wielobranżowa Rajmund Lica ul. Kamienna 16, 83-324 Brodnica Górna  praca sprzętu 
70. DIG-TRANS Tomasz Skoczyński ul. Główna 124, 97-410 Kleszczów  praca sprzętu 
71. PHU RUNO Tadeusz Runo Ochudno 122, 07-200 Wyszków  praca sprzętu 
72. W Inwest-Bud, Iwona Gonera os.Księcia Władysława 7F/37, 44-240 Żory  świadczenie usług z zakresu robót brukarskich
73. Usługi Transportowe Robert Jerzy Szybowski Piaskowanie, malowanie antykorozyjne Karolew 5, 05-252 Dąbrówka  świadczenie usług transportowych 
74. SPT-POLSKA Sp.z.o.o ul. Św. Marcina 29/8, 61-806 Poznań  praca sprzętu 
75. Instytut Badawczy Dróg i Mostów ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa  wykonanie badań, konsultacje naukowe 
76. Roboty Ogólnobudowlane Katarzyna Wrombel Żabiny 94, 13-220 Rybno  świadczenie usług z zakresu prac zbrojarsko-ciesielskich 
77. Żwirownia Transport Ciężarowy, Ryszard Brynkiewicz ul. Leonardów 3, 95-002 Smardzew świadczenie usług transportowych
78. TRANS-SERWIS Andrzej Bołoz ul. Czarnieckiego 64/1, 05-816 Michałowice świadczenie usług transportowych
79. P.P.H.U. "KAROMA" Małgorzata Szybowska Karolew 5, 05-250 Dąbrówka transport piasku
80. TREE CAPITAL sp.z.o.o Łubna 50C, 05-532 Baniocha kruszenie nawierzchni betonowej
81. Skanska A.S. Krizikova 682/34a, 186 00 Praha 8-Karlin, Czechy najem sprzętu i betoniarni
82. MAKAX Sp.z.o.o. ul. Władysława Łokietka  19C/13, 81-735 Sopot montaż stali zbrojeniowej
83. Przedsiębiorstwo Geologiczno-Budowlane GEOBUD Marian Kolegowicz ul. Węgrzynowicka 17C, 31-988 Kraków świadczenie usług robocizny przy wykonywaniu ekranów akustycznych
84. F.U. WODOTRANS Zdzisława Noga, Mirów 53, 42-320 Niegowa  najem samochodu ciężarowego - polewaczka
85. Firma Remontowo-Budowlana Łukasz Franczyk, Kamienica 464, 34-608 Kamienica świadczenie usług robocizny
86. TARCOPOL SP.z.o.o ul. Składowa 16, 27-200 Staracowiece świadczenie usług robocizny - roboty bitumiczne
87. COLAS A.s Ke Klicovu9, 190 00 Praga 9, Republika Czeska najem sprzętu
88. F.H.U. POL-ARGA Krzysztof Borecki ul. Częstochowska 80, 42-160 Krzepice  świadczenie usług przy wykonywaniu robót drogowych
89. MAT-BRUK Jolanta Matysiak ul. Westerplatte 56b, 58-100 Świdnica  usługa wynajmu pracowników
90. Z.U.H. MARBUD Mariusz Piętka il. Reutta 16B, 06-400 Ciechanów układanie poboczy, praca sprzętu
91. Firma Usługowa DROWEX Piotr Węgrowski, Wiśniówek Wertyce 12, 18-315 Kołaki Kościelne usługi wynajmu pracowników
92. Sandman Group Sp.z.o.o., ul. Kineskopowa 1/114, 05-500 Piaseczno usługi wynajmu pracowników
93. FU-H WEKTOR Podgaje 68 28-100 Busko Zdrój wykonanie robót związanych z oznakowaniem poziomym