logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 01.04.2019r. do 07.04.2019r.

W okresie od 01.04.2019r. do 07.04.2019r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • prowadzeniem prac związanych z utrzymaniem placu budowy,
 • wykonywaniem nawierzchni z hydrożelu na obiekcie WD-04,
 • wyciszaniem dylatacji na obiekcie WS-03,
 • wykonywaniem umocnienia rowów w rejonie WD-09,
 • wykonywaniem hydrofobizacji na obiekcie WS-03, WD-04,
 • wykonywaniem umocnienia skarp płytami ażurowymi,
 • profilowaniem i dogęszczaniem kruszywa na wjazdach na drogach dojazdowych,
 • uzupełnienie, profilowanie i dogęszczanie poboczy po okresie zimowym na drogach dojazdowych,
 • ułożeniem geowłókniny na skarpach na drodze DD.04,
 • montażem szaf sterowniczych znaków zmiennej treści,
 • wykonywaniem oznakowania poziomego na drogach dojazdowych,
 • rozbiórką wjazdu tymczasowego na drodze DD.02,
 • zahumusowaniem wjazdu na drodze DD.02,
 • uzupełnianiem humusu po zimie na drodze DD.04.