logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 02.09.2019r. do 08.09.2019r

W okresie od 02.09.2019r. do 08.09.2019r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

  • prowadzeniem prac porządkowych na Placu Budowy,
  • wykonywanych prac wyszczególnionych w audycie BRD – Węzeł Poręba,
  • wykonywaniem prac usterkowych wyszczególnionych w protokole załączonym do świadectwa przejęcia na obiekcie WD-09 i WD-02,
  • wykonywaniem prac usterkowych wyszczególnionych w protokole załączonym do świadectwa przejęcia: prace porządkowe przy rowach umocnionych płytami ażurowymi i chodnikowymi.