logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 02.12.2019r. do 08.12.2019r

W okresie od 02.12.2019r. do 08.12.2019r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

  • prowadzeniem prac porządkowych na placu Budowy,
  • wykonywaniem prac wyszczególnionych w protokole dołączonym do świadectwa przejęcia dotyczących siatek antyerozyjnych,
  • wymianą materiału w pasie rozdziału w km: 517+590 – 517+620; 517+705 – 517+730,
  • montażem balustrad na obiekcie P-22e,
  • wykonywaniem oznakowanie poziomego na drogach dojazdowych w rejonie łuków pionowych.