logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 03.06.2019r. do 09.06.2019r

W okresie od 03.06.2019r. do 09.06.2019r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • prowadzeniem prac związanych z organizacją i utrzymaniem placu budowy,
 • wykonywaniem prac porządkowych przy obiektach inżynierskich,
 • wykonywaniem warstwy podbudowy bitumicznej AC 22P – zjazdy na drogach dojazdowych, zatoka autobusowa,
 • wykonywaniem warstwy wiążącej AC 16W – zjazdy na drogach dojazdowych, zatoka autobusowa,
 • wykonywaniem powierzchniowego utrwalenia na zjazdach na drogach dojazdowych,
 • prowadzeniem prac porządkowych wzdłuż ogrodzenia,
 • wykonywaniem korekty montażu słupków barier na obiektach WS-03,
 • przygotowywaniem podłoża pod malowanie gzymsu na obiekcie WD-04,
 • humusowaniem dróg dojazdowych,
 • wykonywaniem wjazdów z kruszywa,
 • ułożeniem ścieku z kostki brukowej na drodze DP4403W,
 • ułożeniem oporników na zjazdach na drogach dojazdowych.