logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 03.07.2017r. do 09.07.2017r.

W okresie od 03.07.2017r. do 09.07.2017r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • budową odwodnienia korpusu drogi,
 • budową linii zasilających infrastrukturę drogową,
 • wykonaniem nasypów i wykopów w ciągu trasy głównej, dróg dojazdowych i poprzecznych,
 • profilowaniem rowów odwadniających, poboczy pasa dzielącego  ciągu trasy głównej S8,
 • naprawą poboczy oraz skarp nasypu spowodowaną erozją wód opadowych w ciągu drogi dojazdowej DD.04,
 • profilowaniem skarp nasypu wraz z humusowaniem i obsiewem w ciągu drogi dojazdowej DD.04, DD.05 oraz DD.07,
 • montażem  ścieku prefabrykowanego trójkątnego przy krawędzi jezdni na drodze dojazdowej DD.04 oraz DD.07,
 • wykonaniem umocnienia skarp z płyt ażurowych  w ciągu drogi dojazdowej DD.07 najazd na obiekt WD-10A,
 • wykonaniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P na drodze powiatowej DP 4403W,
 • wykonaniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P na drodze dojazdowej DD.05,
 • wykonaniem warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W na drodze dojazdowej DD.05,
 • wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S na drodze dojazdowej DD.04,
 • wykonaniem gwoździowania skarp nasypu w ciągu trasy głównej S8 najazd na obiekt WS-01,
 • wykonaniem nawierzchni betonowej z betonu cementowego 35/45 wraz z wykonaniem makrotekstury w ciągu trasy głównej S8 km. 521+626,00 – 521+034,00,
 • budową zbiornika retencyjnego ZB-04, ZB-06, ZB-09, ZB-10 oraz ZB-11,
 • wykonaniem przepustów P-11P, P-12P, P-7P w ciągu drogi dojazdowej DD.04 oraz P-43P, P-44P, P-45P, P-46P, P-47P w ciągu drogi dojazdowej DD.07 z rur GRP, a także Z-S8-13 w ciągu trasy głównej S8,
 • montażem szalunku ścianki czołowej oraz układaniem prefabrykatów rurowych przepustu melioracyjnego PM-26C,
 • betonowaniem płyt przejściowych przepustu P-20B,
 • ułożeniem betonu ochronnego izolacji płyt przejściowych przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-17,
 • wykonaniem hydroizolacji z papy termozgrzewalnej płyty pomostu na obiekcie WD-02,
 • montażem wież szalunkowych oraz deskowania pod ustrój nośny przęsła Bl – Cl oraz Al – Bl na obiekcie WS-03,
 • demontażem szalunku korpusu przyczółka Ap na obiekcie WS-03,
 • wykonaniem izolacji powłokowej powierzchni poziomych ław fundamentowych podpór Al, Bl, Bp  na obiekcie WS-03,
 • wykonaniem hydroizolacji z papy termozgrzewalnej płyty pomostu na obiekcie WD-05,
 • montażem balustrad stalowych na obiekcie WD-05,
 • montażem krawężników na skrzydłach korpusu przyczółka  A na obiekcie WD-05,
 • montażem desek gzymsowych na skrzydłach korpusu przyczółka  A na obiekcie WD-05,
 • ułożeniem betonu ochronnego izolacji na płycie przejściowej podpory A na obiekcie WD-07,
 • wykonaniem hydroizolacji z papy termozgrzewalnej płyty pomostu na obiekcie WS-08,
 • betonowaniem kap chodnikowych oraz skrzydeł  korpusów przyczółków na obiekcie WD-11.