logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 04.02.2019r. do 10.02.2019r.

W okresie od 04.02.2019r. do 10.02.2019r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

  • prowadzeniem prac związanych z organizacją i utrzymaniem placu budowy,
  • realizacją robót związanych z wykonaniem ogrodzeń autostradowych,
  • montażem wyciszeń dylatacji na obiekcie WS-10, WD-10A, WD-11.