logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 05.06.2017r. do 11.06.2017r.

W okresie od 05.06.2017r. do 11.06.2017r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • budową odwodnienia korpusu drogi,
 • wykonaniem nasypów i wykopów w ciągu trasy głównej, dróg dojazdowych i poprzecznych,
 • wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ciągu drogi dojazdowej DD.04 oraz DD.07,
 • wykonaniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P na drodze dojazdowej DD.04 oraz poprzecznej DW 694,
 • wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na „Węźle Knurowiec” łącznica Ł.2.1 oraz Ł.2.3,
 • wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na „Węźle Poręba” łącznica Ł.3.1 oraz Ł.3.2,
 • wykonaniem podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P na „Węźle Poręba” łącznica Ł.2.1, Ł.2.2, Ł. 3.4 oraz Ł.3.5,
 • wykonaniem umocnienia skarp z płyt ażurowych  w ciągu drogi dojazdowej DD.07 najazd na obiekt WD-10A,
 • profilowaniem skarp nasypu wraz z humusowaniem i obsiewem w ciągu drogi dojazdowej DD.01, DD.04, DD.05, DD.07 oraz DD.08,
 • wykonaniem gwoździowania skarp nasypu w ciągu drogi dojazdowej DD.05 najazd na obiekt WD-08A,
 • budową zbiornika retencyjnego ZB-04, ZB-8 oraz ZB-09,
 • montażem zbrojenia, szalunku oraz betonowaniem  ścianek czołowych przepustu melioracyjnego PM-9 A, PM-22C oraz PM-26B,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania wlotów przepustu melioracyjnego PM-7A,
 • montażem zbrojenia oraz betonowaniem ścianki czołowej przepustu fi 1000 na „Węźle Poręba” łącznica Ł.2.4.1 oraz Ł.2.5.1,
 • ułożeniem betonu ochronnego izolacji płyt przejściowych przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-14A, PZ-15A, PZ-17A oraz PZ-18A,
 • montażem zbrojenia, deskowania oraz betonowaniem płyty zespalającej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-16A oraz PZ-17A,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania wlotów przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-19A,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania wlotów przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-20B,
 • montażem zbrojenia oraz betonowaniem płyty przejściowej podpory A na obiekcie WS-01,
 • montażem desek gzymsowych na obiekcie WS-01,
 • betonowaniem płyty przejściowej podpory A na obiekcie WD-02,
 • montażem zbrojenia, szalunków oraz betonowaniem korpusów podpory Ap, Bl, Bp, Cl, Cp na obiekcie WS-03,
 • wykonaniem hydroizolacji ścian obiektu WD-04 oraz WD-04A,
 • montażem zbrojenia warstwy ochronnej izolacji ustroju nośnego na obiekcie WD-04A,
 • wykonaniem fundamentów pod osłony przeciwolśnieniowe na obiekcie MD-06A,  
 • demontażem szalunków płyty przejściowej na obiekcie MS-06,
 • montażem szalunków skrzydeł korpusu A i B na obiekcie MS-06,
 • montażem zbrojenia kap chodnikowych oraz płyty przejściowej podpory A na obiekcie WD-07,
 • wykonywaniem zasypki przyczółka C na obiekcie WD-07,
 • montażem desek gzymsowych wraz ze zbrojeniem na skrzydłach korpusów przyczółków na obiekcie WS-08,
 • montażem desek gzymsowych na skrzydłach korpusów przyczółków na obiekcie WD-08A,
 • montażem desek gzymsowych na skrzydłach korpusów przyczółków na obiekcie WD-08A oraz WS-10,
 • montażem zbrojenia kap chodnikowych na skrzydłach korpusów przyczółków na obiekcie WD-10A,
 • betonowaniem kap chodnikowych na obiekcie WD-11.