logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 06.05.2019r. do 12.05.2019r

W okresie od 06.05.2019r. do 12.05.2019r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • prowadzeniem prac związanych z organizacją i utrzymaniem placu budowy,
 • wykonywaniem wolnostojących płotków naprowadzających,
 • montażem siatki żabianki,
 • humusowaniem na drodze DD.05 a także przy obiekcie WD-08 i WD-10,
 • profilowaniem wjazdów na drodze DP.02,
 • humusowaniem powierzchni płaskich przy obiekcie WD-08 oraz na drodze DD.07,
 • wykonywaniem powierzchniowego utrwalenie na zjazdach,
 • wykonywaniem balustrad na obiekcie WD-08A,
 • przygotowaniem powierzchni wlotów pod wykonanie hydrofobizacji na obiektach PM,
 • malowaniem powierzchni powłokami na wysokości 2m na obiekcie WD-04A, WD-09,
 • uzupełnienie izolacji cienkiej na obiektach inżynierskich,
 • regulacją barier na obiektach inżynierskich.