logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 07.03.2016 r. do 13.03.2016 r.

W okresie od 07.03.2016 r. do 13.03.2016 r. Wykonawca robót realizował pracę związane z:

  • karczowaniem pni po wycince drzew i krzewów,
  • zdjęciem warstw humusu,
  • przeniesieniem krzyży,
  • przygotowaniem niezbędnych dokumentów związanych z rozpoczęciem kolejnych robót budowlanych.