logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 08.01.2018r. do 14.01.2018r.

W okresie od 08.01.2018r. do 14.01.2018r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

  • budową odwodnienia korpusu drogi trasy głównej S8,
  • prowadzeniem prac związanych z planowanym wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na Węźle Trzcianka oraz Węźle Knurowiec,
  • montażem bloczków muru oporowego wraz z zasypką na obiekcie WS-03,
  • wykonaniem wykopów pod fundamenty umocnienia skarp przyczółków obiektu WD-05,
  • demontażem deskowania fundamentów pod umocnienie skarp przyczółków obiektu WD-09.