logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 08.04.2019r. do 14.04.2019r.

W okresie od 08.04.2019r. do 14.04.2019r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • prowadzeniem prac związanych z organizacją i utrzymaniem placu budowy,
 • wykonywaniem wolnostojących płotków naprowadzających,
 • profilowaniem i zagęszczaniem kruszywa na zjazdach i przy zbiornikach retencyjnych,
 • montażem siatki żabianki,
 • humusowaniem terenu płaskiego przy ZB-07,
 • humusowaniem na drogach dojazdowych,
 • nasadzeniami przydrożnymi i na przejściu dla zwierząt,
 • wykonywaniem hydrofobizacji na obiekcie WS-03, WD-04,
 • wykonywaniem nawierzchni z hydrożelu na obiekcie WD-04,
 • wykonywaniem wykopu rowu na drodze DD.01,
 • wykonywaniem wyciszeń dylatacji na obiekcie WD-09,
 • wykonywaniem humusu na zbiornikach retencyjnych,
 • wykonywaniem uszczelnienia dylatacji sikaflexem na obiekcie WD-04,
 • profilowaniem nawierzchni z hydrożelu na obiekcie WD-04,
 • wykonywaniem powłok malarskich na wysokości 2m na obiekcie WS-03,
 • uzupełnienia zasypki skrzydełek na obiekcie PZ-11a,
 • wykonywaniem oznakowania poziomego na drogach dojazdowych,
 • uzupełnienia powłokami malarskimi na obiektach PZ na drogach dojazdowych.