logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 08.05.2017r. do 14.05.2017r.

W okresie od 08.05.2017r. do 14.05.2017r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • budową odwodnienia korpusu drogi,
 • wykonaniem nasypów i wykopów w ciągu trasy głównej, dróg dojazdowych
  i poprzecznych,
 • wykonaniem humusowania skarp w ciągu drogi dojazdowej DD.01,
 • wykonaniem gwoździowania skarp nasypu w ciągu trasy głównej najazd na obiekt WS-08,
 • wykonaniem  warstwy podbudowy  z betonu C5/6 oraz C8/10 w ciągu trasy głównej
  i łącznic,
 • wykonaniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P na drodze dojazdowej DD.04,
 • wykonaniem warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W na drodze dojazdowej DD.01,
 • wykonaniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P na  „Węźle Poręba” łącznica Ł.3.4 oraz Ł.3.6.
 • wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S na drodze dojazdowej DD.01,
 • wykonaniem obrzeża oraz ułożeniem podbudowy z kruszywa łamanego  w ciągu drogi dojazdowej DD.01,
 • montażem płyt ażurowych w ciągu drogi dojazdowej DD.01,
 • wykonaniem nawierzchni betonowej z betonu cementowego 35/45 w ciągu trasy głównej km.528+263,50 – 527+842,00, 
 • budową zbiornika retencyjnego ZB-5, ZB-8, ZB-10,
 • montażem rur prefabrykowanych oraz zbrojeniem ścianki czołowej przepustu PM-9 oraz PM-22D,
 • montażem deskowania, zbrojenia oraz betonowaniem wlotów przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-7A, PZ-18A oraz PZ-20A,
 • montażem zbrojenia płyty zespalającej oraz płyty przejściowej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-08A oraz PZ-14A,
 • betonowaniem płyty zespalającej oraz płyt przejściowych przejścia dolnego dla zwierząt małych PPZ-20A,
 • montażem deskowania oraz betonowaniem płyt dennych przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-16A,
 • montażem deskowania oraz ułożeniem betonu podkładowego pod płyty przejściowe przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-27A,
 • montażem deskowania oraz zbrojenia płyty przejściowej na obiekcie WS-01,
 • montażem krawężnika na obiekcie WD-05,
 • montażem zbrojenia oraz betonowaniem płyty przejściowej na obiekcie WD-05,
 • montażem zbrojenia kap chodnikowych na obiekcie WD-05,
 • montażem deskowania oraz zbrojenia płyty ustroju nośnego na obiekcie MS-06,
 • wykonaniem zasypki przyczółka A i B na obiekcie MS-06,
 • montażem zbrojenia kap chodnikowych oraz desek gzymsowych na obiekcie MS-06
  oraz MD-06A,
 • montażem  oraz betonowaniem dylatacji w osi podpór A i B na obiekcie WD-07,
 • montażem  oraz betonowaniem dylatacji w osi podpór A i B na obiekcie WS-08,
 • montażem zbrojenia płyt przejściowych na obiekcie WD-08A,
 • wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej ustroju nośnego oraz montażem desek gzymsowych na obiekcie WD-09,
 • montażem szalunków oraz betonowaniem ścianek zaplecznych przyczółków na obiekcie WD-09,
 • ustawieniem krawężnika na obiekcie WD-09,
 • montażem  oraz betonowaniem dylatacji w osi podpór A i B na obiekcie WS-10,
 • betonowaniem kap chodnikowych na obiekcie WD-11,
 • montażem deskowania oraz betonowaniem dylatacji na obiekcie WD-11.