logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 09.09.2019r. do 15.09.2019r

W okresie od 09.09.2019r. do 15.09.2019r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

  • prowadzeniem prac porządkowych na Placu Budowy,
  • wykonywaniem uszorstnienia nawierzchni w km 522+000-523+000 jezdnia prawa, pas szybki,
  • wykonywaniem prac usterkowych wyszczególnionych w protokole załączonym do świadectwa przejęcia: Uzupełnianie poboczy w km 522+200-522+850,
  • wykonywaniem prac usterkowych wyszczególnionych  w protokole załączonym do świadectwa przejęcia: PZ-28; PZ-14;PZ-20,
  • wykonywaniem prac usterkowych wyszczególnionych w protokole załączonym do świadectwa przejęcia: odmulanie rowów przy obiektach.