logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 10.06.2019r. do 16.06.2019r

W okresie od 10.06.2019r. do 16.06.2019r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

  • prowadzeniem prac porządkowych na placu budowy,
  • wykonywaniem warstwy wiążącej na zjazdach na drogach dojazdowych,
  • wykonywaniem warstwy ścieralnej na zjazdach na drogach dojazdowych,
  • prowadzeniem prac wykończeniowych przy ogrodzeniu,
  • wykonywaniem odcinka próbnego nr 2 – hydromonitoring na trasie głównej,
  • ustawianiem oporników na zjazdach,
  • humusowaniem przy zjazdach,
  • frezowaniem nawierzchni – Węzeł Turzyn.