logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 10.12.2018r. do 16.12.2018 r.

W okresie od 10.12.2018r. do 16.12.2018r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • Profilowaniem i zagęszczaniem podbudowy z kruszywa łamanego na drodze DD.01 w km 2+525/725; 3+120/700; 4+340/700,
 • Wykonywaniem warstwy wiążącej na drodze DD.01 w km 4+300,
 • Wykonywaniem warstwy ścieralnej – Rondo Trzcianka i Ł.1.1 i Ł.1.2 włączenie w rondo,
 • Wykonywaniem podbudowy bitumicznej na drodze DD.01 w km 2+500- 3+500,
 • Ułożeniem chodnika z kostki brukowej na drodze DD.01,
 • Ułożeniem chodnika z kostki brukowej na Węzeł Trzcianka,
 • Humusowaniem skarp i rowów – Łącznica 1.1 i 1.2; DG 4403W, DD.01,
 • Wykonywaniem ogrodzenia w km 516+282/482; 522+984/523+370; Węzeł Turzyn, ZB-02, 519+906/520+725 oraz MOP,
 • Ułożeniem ścieku trójkątnego na drodze DD.05,
 • Ułożeniem kostki brukowej na wyspach na drodze DD.01,
 • Ułożeniem ścieku muldowego na drodze DD.04,
 • Ułożeniem kostki na wyspie Trzcianka,
 • Wykonywaniem wykopu rowu na drodze DD.01 oraz DD.04,
 • Ułożeniem ażurów na łącznicy Ł.1.1,
 • Wykonywaniem podbudowy bitumicznej na drodze DD.01 w km 3+100-3+450,
 • Humusowaniem rowu przy drodze DD.04,
 • Ułożeniem ażurów na drodze DD.04,
 • Ułożeniem kruszywa na placu manewrowym przy zbiorniku ZB-6,
 • Wykonywaniem wykopu rowu na Węzeł Knurowiec,
 • Wykonywaniem umocnienia wlotu i wylotu PM fi 1200 P-9A, 26C,
 • Umocnieniem rowu S22/6,
 • Montażem zbrojenia na ściankę czołową przepust fi 800 przy zbiorniku ZB-5 – etap I i II,
 • Wykonywaniem przepustu GRP Z-S8-7,
 • Wykonywaniem umocnienia wylotu i wlotu przepustów GRP,
 • Montażem osłon przeciwolśnieniowych na obiekcie WD-01A, MD-06A, WD-08A, WD-10A,
 • Umocnieniem skarp z płyt ażurowych za murami oporowymi na obiekcie WS-10,
 • Wykonywaniem umocnień skarp z płyt ażurowych na obiekcie PZ-2a,
 • Wykonywaniem odwodnienia na obiekcie PZ-2a,
 • Montażem wagi preselekcyjnej w km 521+100,
 • Montażem pętli pomiarowej na Trasie Głównej w km 521+100,
 • Montażem czujników pomiaru wagi w km 521+100,
 • Montażem szafy sterowniczej w km 521+100,
 • Montażem kamer CCTV w km 521+100; 518+750,
 • Montażem kabli zasilających kamery w km 521+100; 518+750.