logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 11.02.2019r. do 17.02.2019r.

W okresie od 11.02.2019r. do 17.02.2019r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

  • prowadzenie prac związanych z organizacją i utrzymaniem placu budowy,
  • realizacją robót związanych z wykonaniem ogrodzeń autostradowych,
  • wykonywaniem umocnienia poboczy na drogach dojazdowych,
  • wykonywaniem drenażu przy zbiorniku ZB-2,
  • montażem wyciszeń dylatacji na obiekcie WD-07, WD-09 oraz WD-11,
  • odprowadzeniem wody z kolektora na obiekcie WD-02,
  • wykonywaniem balustrady na schodach przyskarpowych na obiekcie MD-06A.