logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 11.03.2019r. do 17.03.2019r.

W okresie od 11.03.2019r. do 17.03.2019r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • prowadzeniem prac związanych z organizacją i utrzymaniem placu budowy,
 • ułożeniem opornika na zjazdach na drogach dojazdowych,
 • profilowaniem kruszywa na zjazdach na drogach dojazdowych,
 • wykonywaniem zjazdów z kruszywa na drodze DD.01, DD.03, DD.07 oraz ZB-1,
 • realizowaniem robót związanych z wykonaniem ogrodzeń autostradowych – naciąganie i spinanie w km 516+480-529+470,
 • humusowaniem na rondo Poręba, Knurowiec, droga DD.01, teren płaski przy obiekcie WD-02,
 • wykonywaniem umocnienia skarp płytami ażurowymi na drodze DD.04,
 • umocnieniem rowu przy drodze DD.07,
 • przebudową rowu S22/4,
 • odhumusowaniem skarp na drodze DD.04,
 • wykonywaniem wykopów na zjazdach na drodze DD.01,
 • wykonywaniem wykopów na zjazdach na drodze DD.01,
 • wykonywaniem schodów skarpowych na obiekcie WD-01A,
 • ułożeniem geowłókniny na skarpach na drodze DD.04,
 • przygotowaniem podłoża pod wykonanie hydrofobizacji na obiekcie WD-04A,
 • wykonywaniem poboczy z humusu na drodze DD.03,
 • humusowaniem rowu na drodze DD.04,
 • wykonywaniem poboczy z destruktu na drodze DD.04 – 10m3.