logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 11.04.2016r. do 17.04.2016r.

W okresie od 11.04.2016r. do 17.04.2016r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

  • karczowaniem pni po wycince drzew i krzewów,
  • magazynowaniem materiału na nasypy na palcu składowym,
  • przebudową kolizji sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
  • rozpoczęciem budowy instalacji wodociągowej do MOP w miejscowości Budykierz,
  • wykonaniem nasypów,
  • rozbiórką budynków w miejscowości Trzcianka,
  • zdjęciem warstwy humusu,
  • odmuleniem rowów,
  • robotami przygotowawczymi pod fundamenty obiektów inżynierskich.