logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 11.09.2017r. do 17.09.2017r.

 

W okresie od 11.09.2017r. do 17.09.2017r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • budową odwodnienia korpusu drogi,
 • budową linii zasilających infrastrukturę drogową,
 • wykonaniem nasypów i wykopów w ciągu trasy głównej, dróg dojazdowych i poprzecznych,
 • profilowaniem rowów odwadniających, poboczy pasa dzielącego  ciągu trasy głównej S8,
 • humusowaniem skarp i rowów trasy głównej S8,
 • zdjęciem warstwy humusu w km 516+482 - 529+000,
 • humusowaniem skarp i rowów na drodze poprzecznej  DP.04,
 • humusowaniem skarp i rowów w ciągu  Drogi Gminnej 440127W,
 • wykonaniem umocnienia skarp z płyt ażurowych  w ciągu trasy głównej najazd na obiekt WS-08 oraz WS-10,
 • wykonaniem nawierzchni betonowej z betonu cementowego 35/45 wraz z wykonaniem makrotekstury w ciągu trasy głównej S8 km. 525+168,50 – 525+468,00,
 • wykonaniem nawierzchni betonowej z betonu cementowego 35/45 wraz z wykonaniem makrotekstury na Węźle Poręba łącznica 3.3,
 • budową zbiornika retencyjnego ZB-01, ZB-02, ZB-03, ZB-09 oraz ZB-10,
 • betonowaniem płyt przejściowych przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-2,
 • demontażem deskowania płyt przejściowych przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-2,
 • betonowaniem płyty zespalającej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-5,
 • demontażem deskowania płyty zespalającej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-5,
 • ułożeniem betonu podkładowego pod płyty przejściowe przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-5,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania płyt przejściowych przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-5,
 • betonowaniem ścian wlotu przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-8,
 • montażem deskowania ścian wlotu przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-11,
 • betonowaniem ścian wlotu przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-11,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania płyty dennej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-12,
 • betonowaniem płyty dennej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-12,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania płyty dennej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-16,
 • montażem prefabrykatów skrzynkowych przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-17,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania płyty dennej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-17,
 • montażem prefabrykatów skrzynkowych przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-18,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania płyty dennej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-18,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania płyty dennej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-19,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania płyty dennej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-27,
 • betonowaniem płyty dennej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-27,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania płyty dennej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-28,
 • betonowaniem płyty dennej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-28,
 • montażem zbrojenia ścianek zaplecznych jezdni prawej na obiekcie WS-03,
 • montażem bloczków muru oporowego wraz z zasypką na obiekcie WS-03,
 • wykonaniem izolacji pod kapami chodnikowymi na obiekcie MS-06,
 • montażem ścieków kamiennych przykrawężnikowych na obiekcie MS-06,  
 • przygotowaniem powierzchni betonowych pod hydrofobizację na obiekcie WD-07,
 • montażem ścieków kamiennych przykrawężnikowych na obiekcie WS-08,  
 • montażem bloczków muru oporowego wraz z zasypką na obiekcie WS-08,
 • montażem bloczków muru oporowego oraz wykonaniem zasypki za murem oporowym na obiekcie WS-10,
 • montażem ścieków kamiennych przykrawężnikowych na obiekcie WS-10,  
 • wykonaniem izolacji ustroju nośnego na obiekcie WD-11.