logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 12.06.2017r. do 18.06.2017r.

W okresie od 12.06.2017r. do 18.06.2017r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • budową odwodnienia korpusu drogi,
 • wykonaniem nasypów i wykopów w ciągu trasy głównej, dróg dojazdowychi poprzecznych,
 • wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11 na drodze dojazdowej DD.01
  przejście przez obiekt WD-01A,
 • wykonaniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P w ciągu drogi  dojazdowej DD.04  
  oraz przejścia przez PZ-8A,
 • wykonaniem warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W na drodze dojazdowej DD.04 przejście przez PZ-8A,
 • wykonaniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P na drodze dojazdowej DD.05,
 • wykonaniem warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P na drodze dojazdowej DD.05,
 • wykonaniem podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P na na „Węźle Knurowiec” łącznica Ł.2.1 oraz Ł.2.3,
 • wykonaniem krawężnika w ciągu drogi dojazdowej DD.07,
 • montażem korytka ściekowego trójkątnego na drodze dojazdowej DD.04,
 • wykonaniem umocnienia skarp z płyt ażurowych  w ciągu drogi dojazdowej DD.07 najazd na obiekt WD-10A,
 • profilowaniem skarp nasypu wraz z humusowaniem i obsiewem w ciągu drogi dojazdowej DD.04, DD.07 oraz DD.08,
 • wykonaniem gwoździowania skarp nasypu w ciągu drogi dojazdowej DD.05 najazd na obiekt WD-08A,
 • wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa niezwiązanego oraz podbudowy z betonu C5/6  na rondzie „Węzeł Knurowiec”,
 • wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ciągu drogi dojazdowej DD.04,
 • wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ciągu drogi dojazdowej DD.05,
 • wykonaniem nawierzchni betonowej z betonu cementowego 35/45 wraz z wykonaniem makrotekstury w ciągu trasy głównej km.524+918 ÷ 524+389, 
 • budową zbiornika retencyjnego ZB-04, ZB-06, ZB-8 oraz ZB-11,
 • wykonaniem przepustów P-5P, P-6P, P-7P z rur GRP w ciągu drogi dojazdowej DD.04
 • montażem zbrojenia, szalunku  ścianki czołowej przepustu melioracyjnego PM-26B,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania płyty zespalającej przepustu melioracyjnego PM-7A,
 • wykonaniem chudego betonu pod płyty przejściowe przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-16A oraz PZ-19A,
 • montażem zbrojenia, deskowania oraz betonowaniem płyty zespalającej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-16A
  oraz PZ-19A,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania płyt przejściowych przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-19A,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania wlotów przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-20B,
 • wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie przejściowej podpory A i B  na obiekcie WS-01,
 • montażem desek gzymsowych na obiekcie WS-01,
 • montażem zbrojenia, szalunków oraz betonowaniem korpusów podpory Ap, Bl, Bp, Cl, Cp na obiekcie WS-03,
 • wykonaniem hydroizolacji ścian obiektu WD-04 oraz WD-04A,
 • wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie przejściowej podpory A i B  na obiekcie WD-05,
 • betonowaniem kap chodnikowych na obiekcie WD-05,
 • montażem zbrojenia oraz szalunków na skrzydłach korpusów przyczółków na obiekcie MS-06 oraz MD-06A,
 • ułożeniem warstwy asfaltu twardolanego na obiekcie MS-06,
 • wykonaniem fundamentów pod osłony przeciwolśnieniowe oraz barieroporęcze na obiekcie WD-08A,
 • wykonaniem fundamentów pod osłony przeciwolśnieniowe oraz barieroporęcze na obiekcie WD-10A,
 • betonowaniem skrzydeł  korpusów przyczółków na obiekcie WD-11.