logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 13.05.2019r. do 19.05.2019r

W okresie od 13.05.2019r. do 19.05.2019r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • prowadzeniem prac związanych z organizacją i utrzymaniem placu budowy,
 • wykonywaniem wolnostojących płotków naprowadzających,
 • montażem siatki uzupełniającej „żabianki’’,
 • wykonywaniem powierzchniowego utrwalenia na zjazdach, dojazd do urządzeń przy zbiornikach,
 • montażem siatki i słupków przy obiektach WS-01, MS-06, WS-08,
 • wykonywaniem warstwy ścieralnej na drodze DD.01 w km 0+000- 0+050,
 • wykonywaniem frezowania nawierzchni – rondo Poręba oraz na DD.01 w km 0+000 – 0+050,
 • sprzątaniem po frezowaniu Węzeł Poręba,
 • uzupełnianiem izolacji cienkiej na obiektach inżynierskich,
 • regulacją barier na obiektach inżynierskich,
 • wykonywaniem humusu na drodze DD.05,
 • humusowaniem na drodze DD.04,
 • badaniem wytrzymałości kotew słupków barier na obiekcie WD-04A,
 • uzupełnianiem masą uszczelniającą sikaflex na obiekcie WD-04,
 • kalibracją wagi systemu preselekcji.