logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 14.10.2019r. do 20.10.2019r

W okresie od 14.10.2019r. do 20.10.2019r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

  • prowadzeniem prac porządkowych na placu budowy,
  • wykonywaniem prac usterkowych wyszczególnionych w protokole załączonym do świadectwa przejęcia: oczyszczenie rowów w km 524+800 – 525+200 str. P,
  • wykonywaniem prac usterkowych wyszczególnionych w protokole załączonym do świadectwa przejęcia na obiektach mostowych: naprawa dylatacji na obiektach MS-06; WS-08; WS-10,
  • wykonywaniem prac usterkowych wyszczególnionych w protokole załączonym do świadectwa przejęcia: naprawa uszkodzonej rury GRP na drodze DD.01.