logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 15.05.2017r. do 21.05.2017r.

W okresie od 15.05.2017r. do 21.05.2017r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • budową odwodnienia korpusu drogi,
 • wykonaniem nasypów i wykopów w ciągu trasy głównej, dróg dojazdowych
  i poprzecznych,
 • profilowaniem rowów odwadniających wraz z humusowaniem  w ciągu trasy głównej,
 • wykonaniem gwoździowania skarp nasypu w ciągu trasy głównej najazd na obiekt WS-08,
 • wykonaniem  warstwy podbudowy  z betonu C5/6 oraz C8/10 w ciągu trasy głównej
  i łącznic,
 • wykonaniem warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W na drodze dojazdowej DD.01,
 • wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S na drodze dojazdowej DD.01,
 • ułożeniem geowłókniny oraz wykonaniem umocnienia skarp z płyt ażurowych  w ciągu drogi dojazdowej DD.01 najazd na obiekt WD-01A,
 • wykonaniem humusowania skarp w ciągu drogi dojazdowej DD.01,
 • wykonaniem obrzeża oraz ułożeniem podbudowy z kruszywa łamanego  w ciągu drogi dojazdowej DD.01,
 • wykonaniem nawierzchni betonowej z betonu cementowego 35/45 w ciągu trasy głównej km.527+758 – 526+960, 
 • budową zbiornika retencyjnego ZB-5, ZB-8, ZB-10,
 • montażem rur prefabrykowanych przepustu PM-9 A, PM-22C oraz PM-22D,
 • betonowaniem płyty przejściowej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-7A,
 • betonowaniem wlotów przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-15A oraz PZ-18A,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania wlotów przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-16A oraz PZ-17,
 • montażem zbrojenia  oraz betonowaniem płyty przejściowej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-18A,
 • wykonaniem betonu ochronnego przejścia dolnego dla zwierząt małych  PZ-08A oraz PZ-20A,
 • montażem zbrojenia płyty dennej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-20B,
 • betonowaniem płyty przejściowej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-27A,
 • wykonaniem pali fundamentowych pod osłony przeciwolśnieniowe na obiekcie WD-01A,  
 • betonowaniem płyty przejściowej na obiekcie WS-01,
 • wykonaniem betonu podkładowego pod podpory A i C na obiekcie WS-03,
 • montażem zbrojenia fundamentu podpory A i C na obiekcie WS-03,
 • montażem zbrojenia oraz ułożeniem betonu ochronnego na obiekcie WD-04,
 • montażem deski gzymsowej na obiekcie WD-05,
 • betonowaniem płyty ustroju nośnego na obiekcie MS-06,
 • montażem desek gzymsowych  na obiekcie MS-06,
 • montażem zbrojenia płyt przejściowych na obiekcie MS-06,
 • montażem desek gzymsowych na obiekcie MD-06A,
 • wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej płyty ustroju nośnego na obiekcie WD-07,
 • ustawieniem krawężnika na obiekcie WD-07,
 • betonowaniem kap chodnikowych na obiekcie WS-08 oraz WD-08A,
 • montażem  oraz betonowaniem dylatacji w osi podpór A i B na obiekcie WS-08,
 • wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej ustroju nośnego oraz montażem desek gzymsowych na obiekcie WD-09,
 • ustawieniem krawężnika na obiekcie WD-09,
 • montażem  oraz betonowaniem dylatacji w osi podpór A i B na obiekcie WS-10,
 • betonowaniem kap chodnikowych na obiekcie WS-10,
 • montażem zbrojenia kap chodnikowych na obiekcie WD-11.