logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 15.07.2019r. do 21.07.2019r

W okresie od 15.07.2019r. do 21.07.2019r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

  • prowadzeniem prac porządkowych na placu budowy,
  • wykonywaniem ścieku trójkątnego na drodze DP.02,
  • wykonywaniem ścieku skarpowego na drodze DP.02,
  • wykonywaniem naprawy uszkodzonej bramy przy MOP Budykierz,
  • wykonywaniem programu naprawczego dotyczącego rys na murach oporowych,
  • wykonywaniem hydromonitoringu w km 517+500 – 525+000 JP.