logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 17.06.2019r. do 23.06.2019r

W okresie od 17.06.2019r. do 23.06.2019r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

  • prowadzeniem prac porządkowych na placu budowy,
  • czyszczeniem i skropieniem pod wykonanie warstwy wiążącej – Węzeł Turzyn,
  • czyszczeniem i skropieniem pod wykonanie warstwy ścieralnej – Węzeł Turzyn,
  • wykonywaniem warstwy wiążącej na Węzeł Turzyn,
  • wykonywaniem warstwy ścieralnej na Węzeł Turzyn,
  • wykonywaniem oznakowania poziomego Węzeł Turzyn.