logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 18.02.2019r. do 24.02.2019r.

W okresie od 18.02.2019r. do 24.02.2019r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • prowadzeniem prac związanych z organizacją i utrzymaniem placu budowy,
 • wykonywaniem wyciszeń dylatacji na obiekcie WD-05,
 • odhumusowaniem skarp na drodze DD-04 w km 2+970- 3+420,
 • wykonywaniem zastawki na rowie A5,
 • realizacją robót związanych  z wykonywaniem ogrodzeń autostradowych,
 • montażem siatki żabianki w km 516+900- 517+500,
 • wykonywaniem prac konserwacyjnych rowu S22/4,
 • wykonywaniem prac konserwacyjnych na zbiorniku ZB-09,
 • wykonywaniem umocnienia poboczy na drodze DD.01 w km 2+300- 3+900,
 • wykonywaniem ścieku na połączeniu rowu na obiekcie WD-05 podpora D,
 • prowadzeniem prac przygotowawczych związanych z wykonaniem schodów skarpowych na obiekcie WD-01A, WD-08A, WD-10A,
 • wykonywaniem umocnienia z kostki na wlocie obiektów PZ,
 • montażem balustrad na schodach skarpowych MD-06A,
 • rozbiórką objazdu na drodze DD.01,
 • realizacją programu naprawczego na obiekcie ZB-2,
 • rozłożeniem geowłókniny na skarpie na drodze DD.04 w km 2+600- 2+900,
 • wykonywaniem wykopu pod krawężnik na drodze DD.04 w km 2+600- 2+900,
 • montażem schodów skarpowych na obiekcie WD-08A.