logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 18.09.2017r. do 24.09.2017r.

W okresie od 18.09.2017r. do 24.09.2017r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • budową odwodnienia korpusu drogi,
 • budową linii zasilających infrastrukturę drogową,
 • wykonaniem nasypów i wykopów w ciągu trasy głównej, dróg dojazdowych i poprzecznych,
 • profilowaniem rowów odwadniających, poboczy pasa dzielącego  ciągu trasy głównej S8,
 • humusowaniem skarp i rowów trasy głównej S8,
 • wykonaniem zbrojenia nasypów wkładkami geosyntetycznymi w km . 527+820 – 527+ 965,  
 • humusowaniem skarp i rowów na drodze poprzecznej  DP.04,
 • wykonaniem obrzeża wraz z ułożeniem nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na Drodze Wojewódzkiej 694,
 • humusowaniem skarp i rowów w ciągu  Drogi Gminnej 440127W,
 • wykonaniem umocnienia skarp z płyt ażurowych  w ciągu trasy głównej najazd na obiekt WS-08,
 • budową zbiornika retencyjnego ZB-10,
 • montażem zbrojenia, deskowania oraz ułożeniem betonu ochronnego izolacji płyt przejściowych przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-2,
 • betonowaniem płyt przejściowych przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-5,
 • demontażem deskowania płyt przejściowych przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-5,
 • montażem zbrojenia płyty zespalającej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-5,
 • montażem zbrojenia płyty zespalającej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-8,
 • betonowaniem płyty zespalającej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-8,
 • montażem deskowania ścian wlotu przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-12,
 • betonowaniem ścian wlotu przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-12,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania płyty dennej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-15,
 • betonowaniem płyty dennej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-16,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania płyt przejściowych przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-16,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania płyty dennej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-17,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania płyty dennej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-18,
 • betonowaniem płyty dennej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-19,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania płyt przejściowych przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-19,
 • budową przepusty melioracyjnego PM-7 oraz PM-9,
 • budową przepustu melioracyjnego wjazd na MOP Budykierz,
 • ułożeniem warstwy asfaltu twardolanego na obiekcie WD-02,
 • betonowaniem ustroju nośnego jezdni lewej na obiekcie WS-03,
 • montażem zbrojenia ścianek zaplecznych jezdni lewej na obiekcie WS-03,
 • montażem bloczków muru oporowego wraz z zasypką na obiekcie WS-03,
 • montażem krawężników kamiennych na obiekcie MS-06,
 • montażem ścieków kamiennych przykrawężnikowych na obiekcie WS-08,
 • wykonaniem ław pod mury oporowe na obiekcie WS-08,
 • montażem bloczków muru oporowego oraz wykonaniem zasypki za murem oporowym na obiekcie WS-08,
 • wykonaniem ław pod mury oporowe na obiekcie WS-08,
 • montażem bloczków muru oporowego oraz wykonaniem zasypki za murem oporowym na obiekcie WS-10,
 • przygotowaniem powierzchni betonowych pod hydrofobizację na obiekcie WS-10,
 • montażem krawężników kamiennych na obiekcie WS-10,
 • wykonaniem izolacji ustroju nośnego na obiekcie WD-11.