logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 19.02.2018r. do 25.02.2018r.

W okresie od 19.02.2018r. do 25.02.2018r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

  • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
  • wykonywaniem nasypu w ciągu trasy głównej w km 520+800 – 520+900,
  • wykonywaniem wpustów ulicznych w ciągu trasy głównej w km 520+300 – 520+400,
  • demontażem murów oporowych z koszy gabionowych na obiekcie WD-04,
  • betonowaniem płyty przejściowej przy przyczółku AP na obiekcie WS-03,
  • betonowaniem podwalin na obiekcie WD-05,
  • montażem deskowania ścian wlotu przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-20,
  • montażem zbrojenia oraz szalunków płyt odciążających muru oporowego na obiekcie WS-03,
  • montażem zbrojenia płyty przejściowej przyczółka AP na obiekcie WS-03,
  • montażem zbrojenia oraz szalunków płyt odciążających muru oporowego na obiekcie WS-03.