logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 19.06.2017r. do 25.06.2017r.

W okresie od 19.06.2017r. do 25.06.2017r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • budową odwodnienia korpusu drogi,
 • budową linii zasilających infrastrukturę drogową,
 • wykonaniem nasypów i wykopów w ciągu trasy głównej, dróg dojazdowych
  i poprzecznych,
 • montażem  ścieku prefabrykowanego trójkątnego przy krawędzi jezdni na drodze dojazdowej DD.04,
 • wykonaniem umocnienia skarp z płyt ażurowych  w ciągu drogi dojazdowej DD.01 najazd na obiekt WD-01A,
 • wyklejeniem oznakowania  poziomego dla potrzeb TOR na drodze dojazdowej DD.01,  
 • wykonaniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P na drodze dojazdowej DD.07,
 • wykonaniem warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W na drodze dojazdowej DD.07,
 • wykonaniem podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P na „Węźle Poręba” łącznica Ł.3.1, Ł.3.2, Ł3.4
  oraz Ł.3.5,
 • wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa niezwiązanego oraz podbudowy z betonu C5/6  na rondzie „Węzeł Poręba”,
 • profilowaniem skarp nasypu wraz z humusowaniem i obsiewem w ciągu drogi dojazdowej DD.05, DD.07 oraz DD.08,
 • wykonaniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P na drodze wojewódzkiej DW694.
 • wykonaniem gwoździowania skarp nasypu w ciągu drogi dojazdowej DD.05 najazd na obiekt WD-08A,
 • wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ciągu drogi dojazdowej DD.05,
 • wykonaniem nawierzchni betonowej z betonu cementowego 35/45 wraz z wykonaniem makrotekstury w ciągu trasy głównej km.523+583 ÷ 523+012; 522+911 ÷ 522+111,
 • budową zbiornika retencyjnego ZB-04, ZB-06, oraz ZB-11,
 • wykonaniem przepustów P-5P, P-6P, P-7P z rur GRP w ciągu drogi dojazdowej DD.04 oraz Z-S8-11, Z-S8-13, Z-S8-15, Z-S8-20 w ciągu trasy głównej,
 • montażem zbrojenia, szalunku  ścianki czołowej przepustu melioracyjnego PM-26C,
 • ułożeniem izolacji  z papy termozgrzewalnej płyt przejściowych przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-7A, PZ-16A, PZ-19A oraz PZ-27A,
 • montażem siatek zbrojeniowych dla betonu ochronnego izolacji płyt przejściowych przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-7A, PZ-16A, PZ-19A oraz PZ-27A,
 • montażem szalunku betonu ochronnego izolacji płyt przejściowych przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-7A, PZ-16A,
  PZ-19A oraz PZ-27A,
 • ułożeniem betonu ochronnego izolacji płyt przejściowych przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-7A, PZ-16A, PZ-19A
  oraz PZ-27A,
 • betonowaniem kap chodnikowych na obiekcie WS-01,
 • montażem siatek zbrojeniowych dla betonu ochronnego izolacji na płycie przejściowej podpory A i B  na obiekcie WS-01,
 • ułożeniem betonu ochronnego izolacji na płycie przejściowej podpory A i B  na obiekcie WS-01,
 • montażem siatek zbrojeniowych dla betonu ochronnego izolacji na płycie przejściowej podpory A na obiekcie WD-02,
 • ułożeniem betonu ochronnego izolacji na płycie przejściowej podpory A na obiekcie WD-02,
 • montażem zbrojenia, szalunków oraz betonowaniem korpusów podpory Ap, Bl, Bp, Cl, Cp na obiekcie WS-03,
 • montażem zbrojenia, szalunków oraz betonowaniem podpór pośrednich na obiekcie WS-03,
 • demontaż ścianek szczelnych  na obiekcie WS-03,
 • montażem siatek zbrojeniowych dla betonu ochronnego izolacji na płycie przejściowej podpory A i B na obiekcie WD-05,
 • ułożeniem betonu ochronnego izolacji na płycie przejściowej podpory A i B na obiekcie WD-05,
 • montażem krawężników na skrzydłach korpusów przyczółków na obiekcie MS-06 oraz MD-06A,
 • montażem desek gzymsowych na skrzydłach korpusów przyczółków na obiekcie MS-06 oraz MD-06A,
 • montażem krawężników na skrzydłach korpusów przyczółków na obiekcie WD-08A,
 • montażem desek gzymsowych na skrzydłach korpusów przyczółków na obiekcie WD-08A,
 • ułożeniem warstwy asfaltu twardolanego na obiekcie WS-10,
 • montażem krawężników na skrzydłach korpusów przyczółków na obiekcie WD-10A,
 • montażem desek gzymsowych na skrzydłach korpusów przyczółków na obiekcie WD-10A.