logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 20.03.2017r. do 26.03.2017r.

W okresie od 20.03.2017r. do 26.03.2017r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • budową odwodnienia korpusu drogi,
 • wykonaniem nasypów i wykopów w ciągu trasy głównej i dróg dojazdowych,
 • wykonaniem zasypki obiektów WD-1A, WS-01, WD-08A, WS-08, WS-10, WD-11,
 • wykonaniem  warstwy podbudowy  z betonu C5/6 oraz C8/10 w ciągu trasy głównej,
 • wykonaniem zasypki przejść dolnych dla zwierząt małych PZ,
 • budową zbiornika retencyjnego ZB-5, ZB-9, ZB-10,
 • betonowaniem płyty przejściowej oraz zespalającej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-2 oraz PZ-2A,
 • betonowaniem płyty przejściowej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-5A,
 • montażem deskowania oraz betonowaniem płyty przejściowej przejścia dolnego
  dla zwierząt małych PZ-08 oraz PZ-8A,
 • montażem deskowania płyty zespalającej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-11,
 • wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej połączeń prefabrykatów przejścia dolnego dla zwierząt małych  PZ-17,
 • ułożeniem chudego betonu pod płytę zespalającą przejścia dolnego dla zwierząt małych  PZ-22,
 • montażem bloczków muru oporowego wraz z zasypką na obiekcie WD-01A - WS-01,
 • wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej na obiekcie WD-01A,
 • montażem deskowania, zbrojenia oraz betonowaniem ustroju nośnego sekcji „IV” na obiekcie WD-04,
 • wykonaniem izolacji powłokowej fundamentu podpory A i B na obiekcie MS-06,
 • montażem deskowania, zbrojenia oraz betonowaniem ustroju nośnego na obiekcie WD-07,
 • montażem bloczków muru oporowego wraz z zasypką na obiekcie WD-08A – WS-08,
 • montażem szalunków oraz zbrojenia ustroju nośnego przęsła C-D-E na obiekcie WD-09,
 • wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami na obiekcie WD-10A,
 • montażem bloczków muru oporowego wraz z zasypką na obiekcie WD-10 – WS-10A,
 • wykonaniem izolacji poziomej ustroju nośnego z papy termozgrzewalnej pod kapami  na obiekcie WD-11.