logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 20.05.2019r. do 26.05.2019r

W okresie od 20.05.2019r. do 26.05.2019r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • prowadzeniem prac związanych z organizacją i utrzymaniem placu budowy,
 • wykonywaniem warstwy ścieralnej na drodze DP.01,
 • wykonywaniem powierzchniowego utrwalenia na zjazdach na drogach dojazdowych,
 • uzupełnianiem izolacji cienkiej na obiektach inżynierskich,
 • przygotowywaniem powierzchni pod kolor na gzymsie na obiekcie WD-04,
 • wykonywaniem humusu na drodze DD.04 i DD.05,
 • oczyszczaniem nawierzchni pod ułożenie mieszanki mineralno-asfaltowej na rondo Poręba oraz Węzeł Wyszków Północ,
 • oczyszczaniem zatok autobusowych pod ułożenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
 • przygotowaniem powierzchni pod kolor na gzymsie na obiekcie WD-04,
 • frezowaniem zatok autobusowych na drodze DD.01 i DD.04,
 • prowadzeniem prac wykończeniowych przy siatkach między węzłem Trzcianka a węzłem Knurowiec,
 • wykonywaniem odcinka próbnego uszorstnienia nawierzchni na trasie głównej w km 518+000 – 519+000,
 • prowadzeniem prac wykończeniowych przy płotkach naprowadzających.