logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 22.01.2018r. do 28.01.2018r.

W okresie od 22.01.2018r. do 28.01.2018r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

  • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
  • budową odwodnienia korpusu drogi trasy głównej S8,
  • montażem bloczków muru oporowego wraz z zasypką na obiekcie WS-03,
  • budową przepustów z rur GRP w ciągu drogi DP.06,
  • budową oświetlenia infrastruktury drogowej,
  • wykonaniem uszczelnienia połączeń wewnętrznych prefabrykatów przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-11.