logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 22.04.2019r. do 28.04.2019r.

W okresie od 22.04.2019r. do 28.04.2019r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • prowadzeniem prac związanych z organizacją i utrzymaniem placu budowy,
 • wykonywaniem wolnostojących płotków naprowadzających,
 • montażem siatki żabianki,
 • wykonywaniem przejścia ogrodzenia przez rowy,
 • wykonywaniem nasadzeń przydrożnych na przejściu dla zwierząt,
 • wykonywaniem powierzchniowego utrwalenia na zjazdach,
 • wykonywaniem hydrofobizacji pod deskami gzymsowymi na obiekcie WS-03,
 • wyrównaniem terenów przy wlotach przy obiektach PZ,
 • humusowaniem na drodze DG 440123W, DD.01, DD.04, DD.07,
 • wykonywaniem poboczy na drodze DD.07 i DD.08,
 • wykonywaniem poboczy z humusu na drodze DD.04 i DD.05,
 • humusowaniem wjazdu przy obiekcie WD-08,
 • wykonywaniem wjazdu na drodze DD.07,
 • montażem barier schodów skośnych na obiektach WD-01A, WD-08A, WD-10A,
 • przygotowaniem powierzchni obiektów PM i PZ pod hydrofobizację,
 • wykonaniem powłok na wysokości 2m na obiektach WD-04a i WD-09.