logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 22.05.2017r. do 28.05.2017r.

W okresie od 22.05.2017r. do 28.05.2017r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • budową odwodnienia korpusu drogi,
 • przebudową linii NN 200kV w m. Trzcianka,
 • wykonaniem nasypów i wykopów w ciągu trasy głównej, dróg dojazdowych
  i poprzecznych,
 • profilowaniem rowów odwadniających wraz z humusowaniem  w ciągu trasy głównej,
 • profilowaniem rowy w ciągu drogi dojazdowej DD.07 oraz DD.08,
 • wykonaniem gwoździowania skarp nasypu w ciągu drogi dojazdowej DD.07 najazd na obiekt WD-10A,
 • wykonaniem  warstwy podbudowy  z betonu C5/6 oraz C8/10 w ciągu trasy głównej
  i łącznic,
 • wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S na drodze dojazdowej DD.01 oraz DD.08,
 • ułożeniem geowłókniny oraz wykonaniem umocnienia skarp z płyt ażurowych w ciągu drogi dojazdowej DD.01,
 • wykonaniem humusowania skarp w ciągu drogi dojazdowej DD.01,
 • budową zbiornika retencyjnego ZB-5, ZB-10,
 • montażem rur prefabrykowanych wraz z montażem zbrojenia ścianek czołowych przepustu PM-7A, PM-9 A, PM-22C oraz PM-22D,
 • montażem zbrojenia oraz betonowaniem ścianki czołowej przepustu fi 1000 na „Węźle Poręba” łącznica Ł.2.4.1. oraz Ł.2.5.1.
 • montażem deskowania wlotów przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-7A,
 • montażem deskowania oraz betonowaniem płyty zespalającej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-14A,
 • montażem zbrojenia oraz betonowaniem płyty zespalającej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-15A,
 • montażem deskowania płyty zespalającej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-15A
 • betonowaniem wlotów przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-15A oraz PZ-18A,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania wlotów przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-16A oraz PZ-17,
 • montażem zbrojenia  oraz betonowaniem płyty przejściowej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-18A,
 • ustawieniem krawężników na obiekcie WS-01,
 • ułożeniem betonu podkładowego pod płytę przejściową podpory A na obiekcie WD-02,
 • montażem zbrojenia, szalunków oraz betonowaniem fundamentu podpory „A,B oraz C na obiekcie WS-03,
 • ułożeniem hydroizolacji ustroju nośnego na obiekcie WD-04A,
 • montażem deski gzymsowej na obiekcie WD-05,
 • betonowaniem wnęk dylatacyjnych na obiekcie WD-05,
 • przygotowaniem powierzchni płyt przejściowych pod izolacje z papy termozgrzewalnej na obiekcie WD-05,
 • demontażem szalunku płyty ustroju nośnego na obiekcie MS-06,
 • montażem desek gzymsowych  na obiekcie MS-06,
 • betonowaniem kap chodnikowych na obiekcie MS-06,
 • wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej oraz ułożeniem betonu ochronnego na płytach przejściowych A i B na obiekcie MD-06A,
 • wykonaniem zasypki przyczółka A na obiekcie WD-07,
 • betonowaniem kap chodnikowych na obiekcie WS-08 oraz WD-08A,
 • ułożeniem betonu podkładowego pod płytę przejściową przyczółka A na obiekcie WD-09A,
 • wykonaniem izolacji na płytach przejściowych A oraz B na obiekcie WD-10A,
 • wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej  płyty  stroju nośnego na obiekcie WS-10.