logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 25.02.2019r. do 03.03.2019r.

W okresie od 25.02.2019r. do 03.03.2019r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • prowadzeniem prac związanych z organizacją i utrzymaniem placu budowy,
 • odhumusowaniem skarp na drodze DD-04 w km 2+970- 3+420,
 • realizacją robót związanych  z wykonywaniem ogrodzeń autostradowych,
 • wykonywaniem umocnienia poboczy na drodze DD.01 w km 2+600- 3+800,
 • wykonywaniem wykopu pod krawężnik na drodze DD.04 w km 2+600- 2+900,
 • ułożeniem geowłókniny na drodze DD.04 w km 2+600- 3+800,
 • humusowaniem terenów płaskich przy DD.01 w km 2+800- 3+800,
 • rozbiórką objazdu na drodze DD.01,
 • naprawą ścianki na zbiorniku ZB-2,
 • wykonywaniem obrukowania zastawki na rowie A5 Bez Nazwy,
 • wykonywaniem gruntownej konserwacji rowu S22/4,
 • ułożeniem krawężnika od PZ-15 do PZ-19,
 • ułożeniem ażurów od PZ-15 do PZ-19,
 • wykonywaniem opornika na zjazdach droga DD.07,
 • rozbiórka drogi objazdowej przed obiektem WD-02,
 • rozbiórką DK-8 w km DD.01 w km 2+700- 2+800,
 • montażem schodów skarpowych na obiekcie WD-08A,
 • wykonaniem prac konserwacyjnych rowu S22/4,
 • wykonaniem trasowania i czyszczenia pod oznakowanie poziome na drogach DD.05, DD.07, DD.08,
 • ułożeniem geowłókniny droga DD.04 w km 2+600- 2+900.