logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 26.02.2018r. do 04.03.2018r.

W okresie od 26.02.2018r. do 04.03.2018r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

  • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
  • wykonywaniem napraw poboczy na drogach dojazdowych
  • betonowaniem płyty przejściowej przy przyczółku AP na obiekcie WS-03
  • prefabrykacją zbrojenia płyty odciążającej muru oporowego M3 na obiekcie WS-03
  • montażem zbrojenia oraz szalunków płyt odciążających muru oporowego na obiekcie WS-03,