logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 26.06.2017r. do 02.07.2017r.

W okresie od 25.06.2017r. do 02.07.2017r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • budową odwodnienia korpusu drogi,
 • budową linii zasilających infrastrukturę drogową,
 • wykonaniem nasypów i wykopów w ciągu trasy głównej, dróg dojazdowychi poprzecznych,
 • profilowaniem rowów odwadniających, poboczy pasa dzielącego  ciągu trasy głównej S8,
 • profilowaniem skarp nasypu wraz z humusowaniem i obsiewem w ciągu drogi dojazdowej DD.04, DD.05, DD.07 oraz DD.08,
 • montażem  ścieku prefabrykowanego trójkątnego przy krawędzi jezdni na drodze dojazdowej DD.07,
 • wykonaniem umocnienia skarp z płyt ażurowych  w ciągu drogi dojazdowej DD.07 najazd na obiekt WD-10A,
 • wykonaniem warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W na drodze dojazdowej DD.04 oraz DD.05,
 • wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S na drodze dojazdowej DD.08,
 • wykonaniem warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6 na „Węźle Knurowiec” łącznica Ł.2.4,
 • wykonaniem warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W na drodze poprzecznej  DP.04,
 • wykonaniem gwoździowania skarp nasypu w ciągu trasy głównej S8 najazd na obiekt WD-08,
 • wykonaniem gwoździowania skarp nasypu w ciągu trasy głównej S8 najazd na obiekt WS-01,
 • wykonaniem nawierzchni betonowej z betonu cementowego 35/45 wraz z wykonaniem makrotekstury w ciągu trasy
  głównej S8 km.  522+201 ÷ 521+033,
 • budową zbiornika retencyjnego ZB-04, ZB-06, ZB-09 oraz ZB-11,
 • wykonaniem przepustów P-11P, P-12P, P-7P w ciągu drogi dojazdowej DD.04 oraz P-42P, P-43P w ciągu drogi dojazdowej DD.07 z rur GRP, a także Z-S8-13 w ciągu trasy głównej S8,
 • montażem zbrojenia, szalunku  ścianki czołowej przepustu melioracyjnego PM-26C,
 • demontażem szalunków wlotu oraz wykonaniem izolacji  wykonaniem hydroizolacji ścian przepustu P-20B,
 • ułożeniem betonu podkładowego pod płyty przejściowe na przepuście P-20B,
 • montażem zbrojenia, deskowania oraz betonowaniem płyt przejściowych na przepuście P-20B,
 • ułożeniem izolacji  z papy termozgrzewalnej płyt przejściowych przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-7A, PZ-16A, PZ-19A oraz PZ-27A,
 • demontażem szalunku betonu ochronnego izolacji płyt przejściowych przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-7A, PZ-16A,
  PZ-19A oraz PZ-27A,
 • montażem zbrojenia, szalunków oraz betonowaniem przyczółka  Ap na obiekcie WS-03,
 • montażem zbrojenia oraz szalunków ciosów podłożyskowych podpory Cl, Cp, Bl, Bp na obiekcie WS-03,
 • demontaż ścianek szczelnych  na obiekcie WS-03,
 • przygotowaniem powierzchni betonowych pod hydrofobizację na obiekcie WD-05,
 • montażem krawężników na skrzydłach korpusu przyczółka  A na obiekcie WD-05,
 • montażem zbrojenia kap chodnikowych na skrzydłach korpusów przyczółków na obiekcie MS-06 oraz MD-06A,
 • betonowaniem kap chodnikowych na skrzydłach korpusów przyczółków na obiekcie MD-06A,
 • montażem desek gzymsowych na obiekcie WD-07,
 • ułożeniem betonu ochronnego izolacji na płycie przejściowej podpory A na obiekcie WD-07,
 • montażem zbrojenia oraz betonowaniem kap chodnikowych na skrzydłach korpusu przyczółka A na obiekcie WD-08A,
 • montażem zbrojenia oraz betonowaniem kap chodnikowych na skrzydłach korpusu przyczółka A na obiekcie WS-10.