logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 27.03.2016r. do 02.04.2016r.

W okresie od 27.04.2017r. do 02.04.2017r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • budową odwodnienia korpusu drogi,
 • wykonaniem nasypów i wykopów w ciągu trasy głównej i dróg dojazdowych,
 • rozbiórką istniejącej drogi serwisowej w sąsiedztwie drogi dojazdowej DD.01,
 • profilowaniem rowu drogi dojazdowej DD.01,
 • wykonaniem zasypki obiektów WD-1A, WS-01, WD-08A, WS-08, WS-10, WD-11,
 • wykonaniem nasypu drogi DP.04, DP.06,
 • wykonaniem  warstwy podbudowy  z betonu C5/6 oraz C8/10 w ciągu trasy głównej i łącznic,
 • montażem obrzeża betonowego w ciągu drogi dojazdowej DD.01 oraz DD.04,
 • wykonaniem zasypki przejść dolnych dla zwierząt małych PZ,
 • budową zbiornika retencyjnego ZB-3, ZB-7, ZB-09, ZB-10, ZB-11,
 • betonowaniem płyty zespalającej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-5A, PZ-08, PZ-11, PZ-12, PZ-15,
 • montażem deskowania oraz zbrojenia płyty przejściowej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-08,
 • ułożeniem chudego betonu pod  płytę przejściową przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-02, PZ-5A, PZ-11, PZ-18, PZ-19,  
 • montażem zbrojenia oraz deskowania wlotów przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ PZ-20,
 • montażem zbrojenia płyty przejściowej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-22,
 • betonowaniem płyty przejściowej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-05, PZ-22,
 • montażem zbrojenia oraz betonowaniem płyty przejściowej na obiekcie WD-01A,
 • wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej na obiekcie WD-02, WD-05 oraz WD-08A,
 • montażem desek gzymsowych na obiekcie WD-04,
 • wykonaniem ław pod mury oporowe na obiekcie MD-06A,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania korpusu przyczółka podpory A i B na obiekcie MS-06,
 • betonowaniem ustroju nośnego na obiekcie WD-07,
 • montażem bloczków muru oporowego wraz z zasypką na obiekcie WD-08A – WS-08,
 • montażem szalunków oraz zbrojenia ustroju nośnego przęsła C-D-E na obiekcie WD-09,
 • wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami na obiekcie WD-10A,
 • montażem bloczków muru oporowego wraz z zasypką na obiekcie WD-10 – WS-10A,
 • wykonaniem izolacji poziomej ustroju nośnego z papy termozgrzewalnej pod kapami  na obiekcie WD-11.