logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 27.05.2019r. do 02.06.2019r

W okresie od 27.05.2019r. do 02.06.2019r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • prowadzeniem prac związanych z organizacją i utrzymaniem placu budowy,
 • wykonywaniem warstwy ścieralnej AC 11S DP-01, Wyszków Północ, DD.01 w km 0+005-0+050,
 • wykonywaniem nasadzeń – wymiana uszkodzonych roślin, roboty porządkowe,
 • prowadzeniem prac wykończeniowych przy wykonywaniu ogrodzenia oraz płotków naprowadzających,
 • wykonywaniem powierzchniowego utrwalenia na zjazdach – drogi dojazdowe,
 • wykonywaniem prac porządkowych przy obiektach inżynierskich,
 • wykonywaniem humusu na drogach dojazdowych,
 • profilowaniem skarp humusem – droga DP.04, Węzeł Turzyn,
 • układaniem płyt ażurowych na drodze DP.04,
 • wykonywaniem warstwy ścieralnej – rondo Poręba,
 • ułożeniem warstwy ścieralnej na zatokach autobusowych – DD.01, DD.04a,
 • profilowaniem skarp humusem – droga DP.04, Węzeł Turzyn.