logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 28.03.2016 r. do 03.04.2016 r.

W okresie od 28.03.2016 r. do 03.04.2016 r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

  • karczowaniem pni po wycince drzew i krzewów,
  • magazynowaniem materiału na nasypy na palcu składowym,
  • rozpoczęciem prac przygotowawczych pod obiekty inżynierskie,
  • zdjęciem warstwy humusu,
  • rozpoczęciem rozbiórki budynków  w miejscowości Trzcianka,
  • przebudową kolizji sieci elektroenergetycznych.