logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 29.04.2019r. do 05.05.2019r.

W okresie od 29.04.2019r. do 05.05.2019r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

  • prowadzeniem prac związanych z organizacją i utrzymaniem placu budowy,
  • wykonywaniem odcinka próbnego warstwy podbudowy - zatoka autobusowa na drodze DD.01 w km 4+859,
  •  wykonywaniem odcinka próbnego warstwy wiążącej - zatoka autobusowa na drodze DD.01 w km 4+859,
  • wykonywaniem odcinka próbnego warstwy ścieralnej - zatoka autobusowa na drodze DD.01 w km 4+859,
  • wykonywaniem wolnostojących płotków naprowadzających,
  • montażem siatki uzupełniającej „żabianki’’,
  • frezowaniem nawierzchni na drodze DD.05,
  • wykonywaniem wjazdów z kruszywa na drodze DD.01,
  • wykonywaniem powierzchniowego utrwalenia na zjazdach,
  • zabezpieczeniem budowy.