logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 29.05.2017r. do 04.06.2017r.

W okresie od 29.05.2017r. do 04.06.2017r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • budową odwodnienia korpusu drogi,
 • budową linii zasilających infrastrukturę drogową w ciągu trasy głównej, dróg dojazdowych i poprzecznych,
 • przebudową linii NN 200kV w m. Trzcianka,
 • wykonaniem nasypów i wykopów w ciągu trasy głównej, dróg dojazdowych
  i poprzecznych,
 • profilowaniem rowów odwadniających wraz z humusowaniem  w ciągu trasy głównej,
 • profilowaniem rowów odwadniających wraz z humusowaniem w ciągu drogi dojazdowej DD.01 oraz DD.08,
 • profilowaniem rowy w ciągu drogi dojazdowej DD.07 oraz DD.08,
 • profilowaniem skarp nasypu w ciągu drogi dojazdowej DD.04 oraz DD.05,
 • wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na „Węźle Poręba” łącznica Ł. 3.4 oraz Ł.3.5,
 • wykonaniem umocnienia skarp z płyt ażurowych  w ciągu drogi dojazdowej DD.07 najazd na obiekt WD-10A,
 • wykonaniem  warstwy podbudowy  z betonu C5/6 oraz C8/10 w ciągu trasy głównej
  i łącznic,
 • wykonaniem gwoździowania skarp nasypu w ciągu drogi dojazdowej DD.07 najazd na obiekt WD-10A,
 • wykonaniem nawierzchni betonowej z betonu cementowego 35/45 wraz z wykonaniem makrotekstury w ciągu trasy głównej km.526+960 – 525+000, 
 • budową zbiornika retencyjnego ZB-4, ZB-09 oraz ZB-10,
 • betonowaniem ścianek czołowych przepustu PM-9 A oraz PM-22C,
 • montażem zbrojenia oraz betonowaniem ścianki czołowej przepustu fi 1000 na „Węźle Poręba” łącznica Ł.2.4.1 oraz Ł.2.5.1,
 • ułożeniem betonu podkładowego pod płyty przejściowe przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-14A,
 • montażem zbrojenia, deskowania oraz betonowaniem płyt przejściowych przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-14A oraz PZ-15A,
 • betonowaniem ścian wlotów przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-16A,
 • montażem zbrojenia, deskowania oraz betonowaniem płyty zespalającej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-17A,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania wlotów oraz płyt dennych przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-19A,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania wlotów przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-20B,
 • ułożeniem betonu podkładowego pod płytę przejściową podpory A na obiekcie WS-01,
 • montażem zbrojenia płyty przejściowej podpory A na obiekcie WD-02,
 • montażem zbrojenia, szalunków oraz betonowaniem fundamentu podpory A, B i C na obiekcie WS-03,
 • montażem zbrojenia oraz szalunków słupów podpór pośrednich na obiekcie WS-03,
 • wykonaniem hydroizolacji ścian obiektu WD-04A,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania płyty zespalającej przepustu po stronie lewej obiektu WD-04,
 • montażem zbrojenia warstwy ochronnej na izolacji ustroju nośnego na obiekcie WD-04A,
 • montażem deski gzymsowej na obiekcie WD-05,
 • ustawieniem krawężnika na obiekcie WD-05,
 • montażem zbrojenia kap chodnikowych na obiekcie WD-05,
 • montażem  oraz betonowaniem dylatacji na obiekcie MS-06,
 • betonowaniem płyt przejściowych na obiekcie MS-06,
 • betonowaniem kap chodnikowych na obiekcie MD-06A,
 • wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej płyt przejściowych podpory A i B na obiekcie WD-08A,
 • montażem zbrojenia warstwy ochronnej na izolacji płyt przejściowych podpory A i B na obiekcie WD-08A,
 • wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej płyty ustroju nośnego na obiekcie WS-10,
 • wykonaniem warstwy ochronnej na izolacji płyty przejściowej podpory A na obiekcie WD-10A.